Rekonstrukce komunikace Dukelská – Táborská dokončena

29. 8. 2021

Po několika měsících bude opět zprovozněna spodní část komunikace Dukelská pro pěší i automobilovou dopravu. Součástí investiční akce rekonstrukce komunikace Dukelská – Táborská byla výstavba inženýrských sítí dle PD, realizace pěší propojky mezi Dukelskou a Táborskou ulicí a samozřejmě i výstavba chodníku a veřejného osvětlení podél Dukelské vč. nových konstrukčních vrstev komunikace a jejího povrchu. V průběhu výstavby se situace zkomplikovala havarijním stavem plynovodního potrubí, takže bylo třeba v rámci jedné stavby zkoordinovat jak výstavbu komunikací, tak výměnu plynovodního řadu. Zhotovitelem investiční akce byla stavební firma HES. V současné době jsou již stavební práce dokončeny, zkolaudována jak komunikace, tak inženýrské sítě. Stavba byla převzata s nedodělky, u nichž je stanovena lhůta k jejich odstranění. V rámci nedodělků bude řešeno dokončení výsadbových prací a především nová obrusná vrstva komunikace, která v současné době vykazuje nerovnosti. Dle dohody se zhotovitelem stavby budou veškeré nedodělky odstraněny v listopadu tohoto roku.

 Alice Štěpánková

vedoucí oddělení investic

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena