Říčanská radnice pro vás – 8. díl

30. 10. 2021

Krásný podzim a přípravy na zimu

 

Jsem rád, že se u nás střídá čtvero ročních období. Každé z nich má své kouzlo. Podzim, který právě venku panuje, je pro mě tím nejzajímavějším. Sice je méně sluníčka, chladno a často prší, ale když se počasí vydaří, nabídne barevná příroda ty nejúchvatnější scenérie.

 

Více peněz do silnic a chodníků
V příštím roce chceme investovat mnohem více peněz do oprav a rekonstrukcí silnic a chodníků, bude to předmětem návrhu rozpočtu na rok 2022. Jednak připravujeme plán pro celé město (tzv. Velký třesk – viz minulé číslo Kurýru), ale již dnes má oddělení technické správy připraveny priority oprav na nejbližší období. Jakmile je schválí Rada města, bude zahájena jejich příprava, aby realizace mohla začít hned na jaře.  Opravy a rekonstrukce dopravní infrastruktury nepůjdou dělat bez uzavírek a omezení. Snažíme se vše plánovat a koordinovat, například s plánovanými pokládkami elektrického vedení do země, realizací vodovodu, veřejného osvětlení a dalšími. Někdy to ale opravdu není v lidských silách a třeba havárii plynu prostě nejde předvídat.

 Plánovaná rekonstrukce a uzavírka Černokostelecké bude s největší pravděpodobností opět odložena. ŘSD totiž ve spolupráci s městem doplňuje projekt o dešťovou kanalizaci a nutná povolení zatím nebyla vydána. Město zvažuje alespoň opravu starých chodníků v horní části, pokud půjde realizaci provést nezávisle na stavbě ŘSD.

 

Projektování a příprava investic
Málo viditelná, ale naprosto nutná je příprava všech staveb. I větší oprava chodníku se musí zaměřit, vyprojektovat, udělat výkaz výměru pro výběrové řízení. Často jsou pod zemí sítě, které musí být posouzeny, navržena jejich ochrana či překládka. A to nemluvím o stavbách nových, kde je třeba kromě projektu získat mnoho povolení, souhlasů atp.

Výběrová řízení a dotace
Podzim a zima jsou optimálním obdobím právě pro soutěžení akcí na následující rok. Stavební firmy si plánují kapacity na příští stavební sezónu a ceny jsou většinou výhodnější, než na poslední chvíli.

Město musí s péčí řádného hospodáře vybírat vždy nejvýhodnější nabídku. Ta nemusí být vždy nutně nejlevnější, ale veřejný zadavatel musí vždy postupovat transparentně. Zejména u větších staveb je pak jiné kritérium než cena velmi komplikované. Říčany mají limity pro veřejné zakázky dlouhodobě nastaveny velmi přísně, což přináší nemalé úspory, ale též administrativní zátěž.

Zvláštní kapitolou jsou dotace – bez nich to nejde. Z dotací máme například nové školky, rozšířený vodovod a kanalizaci, čistírnu odpadních vod, odbahněné rybníky nebo cyklostezku. Ale administrativa s tím spojená není jednoduchá. Nejdůležitější je projít kontrolami po dokončení zakázky, které jsou opravdu důsledné.

Oceňuji kolegyně a kolegy z oddělení veřejných zakázek a dotací, kteří právě v tomto období věnují hodně času jak přípravě nových, tak dokládání dokončených akcí. Je to extrémně důležitá a odpovědná práce.

Zlepšení údržby města a zeleně v roce 2022
Každé roční období má pro údržbu města svou zvláštnost. Na jaře se pravidelně řeší kamínky na chodnících a rozbité ulice, v létě sekání trávy, na podzim padající listí a v zimě náledí a sníh. Do toho nepravidelně, ale bohužel stále častěji, přichází různé škody po přívalových deštích, vichřicích, extrémním suchu a tak podobně. Pohotovost drží technické služby i v noci a přes víkend, mnohdy vypomáhají dobrovolní hasiči i další složky.

Údržba majetku města, sekání nebo sběr odpadků jsou vizitkou města. Proto se chceme na tuto oblast v příštích letech ještě více zaměřit. V předchozích letech přibyly nové budovy škol, sportoviště, parky, hřiště a stezky. Jejich údržba však občas pokulhává, protože dosavadní kapacity ani finance nestačí. Posilujeme proto tým technických služeb a pozice na údržbu zeleně. Letošní vlhké počasí a rychle rostoucí tráva iniciovaly také nákup další techniky. Snažíme se inspirovat například městem Poděbrady (14 500 obyvatel), kde údržbu města zajišťuje výrazně více pracovníků a je to ve městě vidět. U nás jdeme cestou menšího, efektivnějšího týmu vlastních zaměstnanců, který ale sezónně doplníme externisty a smluvními partnery.

Údržba majetku města, mobiliáře
V zimním období se neseká, proto mohou technické služby využít své kapacity k údržbě mobiliáře a dalšího majetku města. Pravidelné nátěry, různé opravy či doplnění můžeme čekat v parcích, u autobusových zastávek i jinde.

Plán zimní údržby ulic a chodníků
Sníh a mráz na silnicích nás jako první napadne v souvislosti s nadcházejícím zimním obdobím. Říčany mají dlouhodobou smlouvu se společností Marius Pedersen na údržbu komunikací a chodníků, v případě potřeby vypomáhají i další smluvní subjekty a naše technické služby. Krajské komunikace (Široká, 17. listopadu, Rooseveltova, Lipanská, Voděradská atp.) uklízí krajská správa, Černokosteleckou pak státní ŘSD.

Jakmile mrzne nebo sněží, musí firma okamžitě začít udržovat silnice a chodníky dle schváleného plánu. Ty nejvíce využívané jako první, ostatní později, ty nejméně důležité až na konec. Vzhledem k rozsahu (přes sto kilometrů silnic a desítky kilometrů chodníků) je však jasné, že není možné zvládnout kalamitní stavy, když třeba hustě sněží celou noc, nebo když fouká vítr. Může se proto stát, že některý chodník je uklizen až po několika dnech. Pozor také na to, že některé komunikace jsou soukromé a jejich údržbu musí zajišťovat vlastník. 

 

Hezké podzimní dny a přípravy na zimní čas vám přeje váš starosta

David Michalička

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena