Říčanští včelaři

2. 5. 2020

Příteli – to je oslovení, které mezi sebou používají včelaři

Nově zvolený výbor místní základní organizace Českého svazu včelařů si určil za cíl být přáteli nejen mezi sebou, ale i s širokou veřejností a hlavně s krásnou přírodou Říčanska.

Už v minulosti se členové této veliké organizace (v obvodu 141 řádných členů a 975 včelstev) snažili zapojit do debaty o výsadbě vhodných rostlin pro včely a další opylovače.

Je třeba si uvědomit, že situace pro hmyz na naší planetě je stále složitější. Život jim komplikují nízko posekané trávníky, v nichž nemohou žít, postřiky v zemědělství a velkoplošné kácení porostů, např. pralesů.

Život včel je v mnoha ohledech fascinující a kdo do něj hlouběji pronikne, je jím ohromen. Údajně už Albert Einstein řekl, že pokud na planetě zemi vymřou všechny včely, do tří let vymře i lidstvo.

Buďme proto ke včelám a ostatním opylovačům (čmelákům, motýlům, broukům a i některým obratlovcům) vstřícní a ohleduplní při plánování našich činností, zejména pak při samotné realizaci výsadeb.  Pokud se rozhodnete vysazovat nějaké rostliny, zamyslete se i nad tím, jestli jsou tyto květiny, keře či stromy, vhodné pro opylovače ve vašem okolí. Uvědomte si, že i vaše úroda jablek, švestek, meruněk a vlastně veškerého ovoce i zeleniny není závislá jen na počasí, ale i právě na našich opylovačích.

Cestou, kterou se jako zájmová organizace vydáváme, je chov spojený s péčí o včely, jejich zdraví, spokojenost a produkcí medu aj. Nicméně, prioritou je pro nás v době s poškozenými ekosystémovými vazbami, způsobenými intenzivní lidskou hospodářskou činností, zejména tvorba krajiny, která je nezbytná k přirozenému návratu všech tak potřebných opylovačů.

Chtěli bychom vám v budoucnu nejenom touto cestou nabídnout možnost společně tvořit naši krajinu, která bude tím nejlepším domovem jak pro člověka, tak i pro vše živé kolem nás. Věříme, že se nám společnou silou podaří najít v přírodě ztracenou rovnováhu.

Věnujme tedy naši pozornost životu kolem nás a snažme se naše okolní životní prostředí rozvíjet vhodným a pro všechny přínosným způsobem.

Bližší informace o činnosti ZO Říčany naleznete na:

www.vcelyricany.cz

Vaši říčanští včelaři

Včelařský spolek Říčany uspořádá pro vás a vaše děti malou mobilní bezkontaktní včelí stezku, takovou malou možnost, jak děti vzdělávat i v době „Kvidové“, ale nejen v ní. 10 didaktických barevných cedulí, popisujících vše ze života včel, se bude v následujících týdnech objevovat na plotech  v blízkosti procházkových míst, tam, kde naše organizace působí. Vzhledem tomu, že expozice je mobilní, je možno ji zhlédnout pouze v omezené době.

Aktuální termíny a místa v Říčanech jsou na našich webových stránkách.

Na prohlídku vás zvou vaši včelaři

ze ZO ČSV Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena