Říčany si fungující nemocnici zaslouží.

5. 3. 2023

Dovolte mi pár slov za zaměstnance a představenstvo Nemocnice AGEL Říčany.

V září 2022 došlo ke změně ve vedení nemocnice, kdy se společnost AGEL rozhodla vsadit na lidi více spojené s městem Říčany. A myslím, že tato strategie začala fungovat. Podařilo se navázat těsnější vztah s vedením města i povolební opozicí a vzájemná spolupráce již začíná přinášet první pozitiva. Město jako majitel pozemků a budov se rozhodlo podpořit jejich revitalizaci a zkulturnit prostředí pro pacienty, a tím vlastně pro občany Říčan a okolí. V tomto roce máme společně v plánu opravu hlavní budovy s interním oddělením a ambulancemi. V prvním kole půjde o opravu střechy a oken. Ani majitel společnosti nezůstává lhostejný, a proto došlo ke kompletní obměně lůžek na odděleních interním a NRP (Následná rehabilitační péče) a další investice budou následovat.

Jednotlivé posty primářů obsadili mladí a progresivní lékaři a daří se jim budovat schopný tým od pozic sanitářů a sanitářek, sester a zdravotních bratrů až po lékaře a management oddělení. V posledním roce se rozšířily možnosti a spektrum péče o ambulanci kardiologickou, ortopedickou, o nové laboratorní metody, infuzní terapii a v neposlední řadě ergoterapii. Všechny ambulance jsou plně k dispozici všem zájemcům o jejich služby. V plánu pro tento rok je poskytnout nutriční poradenství, znovuotevřít gastroenterologii s endoskopickými výkony, neakutní chirurgickou ambulanci a v návaznosti na tuto a také ortopedické ambulance rozšířit možnosti operativy. Již nyní nabízíme na oddělení JPL (Jednodenní péče na lůžku) specializovanou péči při poškození chrupavek nejmodernějšími metodami, kompletní artroskopickou operativu a ve spolupráci s pracovišti vyššího typu jsme schopni provádět i náhrady kolenních, kyčelních a ramenních kloubů.

Nemocnice tohoto formátu má jistě i svoje limity. Proto v rámci akutní traumatologické péče jsme schopni poskytnout základní diagnostiku a ošetření a v případě nutnosti odesíláme na klinická pracoviště. Stejně tak za současné personální situace nemůžeme, i z legislativních důvodů, poskytovat péči o pacienty do 18 let věku.

Nicméně nechceme u tohoto stavu zůstat i do budoucna. Proto nyní pracujeme na projektu rekonstrukce a rozšíření nemocnice do formátu moderního zařízení s kompletní ambulantní péčí akutní i chronickou, s dostatečným personálním a lůžkovým fondem, s moderními zobrazovacími metodami a rozšířením spektra chirurgických a ortopedických výkonů. V koordinaci se zastupiteli města rozvíjíme plány na otevření obyvateli tolik požadované dětské pohotovosti.

K tomu všemu však potřebujeme zejména Vás, občany města Říčany a okolí. A pevně věříme, že se budete na náš personál, který je ochoten kdykoliv Vám vyjít maximálně vstříc, nadále obracet. Dle posledních reakcí se postupně daří image zařízení zlepšovat.

Děkuji a v případě Vašich potřeb se těším na setkání pracovní i osobní.

MUDr. Filip Svatoš
předseda představenstva a primář oddělení JPL

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena