Říčany usnadňují třídění odpadů

30. 10. 2021

Město muselo reagovat na nový zákon o odpadech (541/2020 Sb.), který nařizuje ještě přísnější limity pro třídění. Říčany jsou na špičce mezi městy ve třídění odpadu, přesto tyto skvělé výsledky do budoucna stačit nebudou. Jediným řešením je vytvořit nový systém, který pomůže splnit zákonem dané limity a zároveň bude pro obyvatele Říčan komfortní. Na základě odborných analýz vznikly tři návrhy, z nichž zastupitelé vybrali nejoptimálnější variantu 3. Díky tomu jsme dobře připraveni na vyhlášení veřejné zakázky na nového provozovatele služeb odpadového hospodářství v Říčanech. Stávajícímu provozovateli, společnosti Marius Pedersen, skončí smlouva 31. 8. 2022.

V roce 2020 se podařilo občanům Říčan vytřídit k dalšímu využití 44 % hmotnosti komunálního odpadu, ale cíle stanovené zákonem o odpadech jsou ambicióznější, a to 60 % už v roce 2025. Nový zákon obce motivuje k ještě efektivnějšímu třídění, s tím souvisí změny systému poplatků za skládkování komunálního odpadu. Pokud Říčany chtějí dosáhnout na slevu na skládkovné, musí produkovat méně směsného komunálního odpadu – letos je limit 200 kg na obyvatele, příští rok jen 190 kg (přitom loni Říčany vyprodukovaly 243 kg takového odpadu). Limity se budou stále snižovat a od roku 2030 se skládkování nevytříděného komunálního odpadu zcela zastaví.

Jak se změní svoz odpadu v příštím roce?

Od ledna 2022 se již nebude platit za svoz bio odpadu. Tedy hnědé popelnice budou pro zájemce zdarma. Ušetří ti, kteří již dnes třídí. Každý si může požádat o hnědou popelnici při vyzvednutí známky na černou popelnici. 

Ceny za svoz směsného komunálního odpadu (černých popelnic) bude schvalovat listopadové zastupitelstvo na základě vyhlášky, jejíž podobu musí schválit Ministerstvo vnitra. V ceně pro příští rok se povinně odrazí změny systému poplatků podle zákona o místních poplatcích.

Vedení města již několik let podporuje obyvatele Říčan s trvalým pobytem vysokými slevami za odvoz komunálního odpadu. Díky tomu domácnosti šetří nemalé částky. I pro příští rok je v návrhu vyhlášky o místních poplatcích vysoká sleva pro trvale přihlášené zachována. Pevně věříme, že Ministerstvo vnitra tento model zvýhodnění domácích schválí.

Od září příštího roku, po uzavření smlouvy s novým dodavatelem služeb, bude možné svážet i separovaný odpad přímo od vašeho domu. Bude to jen a jen vaše volba. Zapojení do systému sběru odpadu od prahu domu bude dobrovolné. Pokud budete mít zájem, můžete mít zdarma přímo u vašeho domu i nádobu na papír a nádobu na plast (do které lze vhazovat i nápojové kartony a kovy). Třídění tak bude velice pohodlné. Rozmístění stání nádob na tříděný odpad po městě se zatím snižovat nebude.

Předpokládaná frekvence svozu – směsný komunální odpad 1x týdně, plast 1x 14 dní, papír 1x měsíčně. Tento návrh však musí potvrdit zastupitelé při listopadovém zasedání. Podklady (analýzy) najdete na webu města: Život ve městě/odpadové hospodářství/informace o odpadech.

Poděkování patří celému týmu v čele s Janou Vavřinovou z Odboru kanceláře starosty a Oddělení technické správy za přípravu projektu.

Petr Auředník, radní (Klidné město)

V případě zájmu by každá domácnost obdržela zdarma nádoby na tříděný odpad. Nádoby budou pravděpodobně černé s barevně odlišeným víkem. Nemusíte se obávat, že „popelnice“ zaberou příliš mnoho místa. Pro umístění dvou nádob o objemu 120 l stačí jen něco málo přes půl metru čtverečního. Navíc díky efektivnějšímu třídění můžete používat menší nádobu na směsný komunální odpad.

 

Řada obcí v okolí Říčan takový systém má již řadu let. Například Mukařov nabídl svým obyvatelům individuální nádoby na tříděný odpad již v polovině roku 2018.

„Dobrovolné nabídky využilo cca 200 rodin, tj. asi pětina domácností. Nyní třídí door to door asi 90 % obyvatel. Ze začátku lidé řešili obavy, kam popelnice umístí, ale nyní jsou rádi, že mohou pohodlně třídit. Díky individuálnímu třídění se zásadně zlepšil pořádek u sběrných hnízd. Do celkového vývoje produkce odpadu se nepříznivě promítla koronavirová pandemie, která zapříčinila, že lidé jsou daleko víc doma, navíc v Mukařově stále výrazně narůstá počet nových domů a s nimi i nádob. Tlak na dobré třídění a minimalizaci produkce směsného odpadu se projevuje i ve frekvenci svozu. Zatímco v roce 2019 svážela většina domácnostní každý týden, nyní, po změně frekvence svozu na jednou za 14 dnů, je polovina nádob vystavována dokonce jenom jednou za měsíc.

Kateřina Čadilová, místostarostka Mukařova

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena