Římskokatolická farnost Říčany

29. 11. 2019

Ze života Římskokatolické farnosti Říčany

Náboženství 2019/2020 

Náboženství vyučují ve středu na faře v Říčanech: Šárka Landkammerová předškolní a 1. třídu, Kateřina Beránková 2. třídu, Miloslava Pangrácová 4. a 5.třídu, Hana Zavadilová 6. až 9. třídu, Anna Sirovátková 9. třídu a starší.

Na první svaté přijímání 3. třídu připravuje P. Matěj Balúch a P. Konstantin Mikolajek. Ve Slušticích učí Hana Zavadilová v pondělí 3. až 5. třídu. Náplní setkání v tomto školním roce je čtení příběhů Josefa Janšty „Proměna srdce“. Můžeme se měnit skrze modlitbu. Čerpají ze Slova Božího a objevují, jak Pán Ježíš proměňuje naše životy. Náboženství v Kostelci u Křížků vyučují ve čtvrtek P. Matěj a Miroslava Dvořáková.

Katechetické středisko AP připravuje formační dny pro katechety a nabízí různá školení a semináře. Na webových stránkách zveřejňuje aktuality. Přejeme všem dětem a katechetům úspěšný školní rok.

 

Adventní neděle

Zveme vás srdečně 15. 12. na náměstí na program 3. adventní neděle, kterou zajišťujeme společně se skauty ze střediska Lípa v Říčanech. Naše farnost si pro vás připravila vánoční program. Děti si s oblibou pouštějí lodičky, ochutnávají vafle a dospělí svařáček. Těšíme se na vás.

Farní občasník ZVON

Z úvodníku P. Konstantina pro podzimní Zvon citujeme: Nedávno jsme měli krásnou slavnost, při níž jsme přivítali pana opata ze Strahova, Daniela Janáčka, který udělil našim 14 farníkům svátost biřmování. Po celý rok jsme se scházeli na faře a byla to nezapomenutelná setkání, jak pro mne, tak snad i pro biřmovance. Rád bych jim za to poděkoval. Při setkáních se lidé navzájem poznali a povzbudili ve víře, což je prima.“

Za ŘMK farnost Říčany

Hana Zavadilová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena