Různé názory obohacují!

28. 9. 2018

Máme za sebou další čtyři roky práce pro naše město a jsme bohatší o další zkušenosti. Čas, který jsme strávili v opozici byl pro nás výzvou, jak prezentovat ty naše názory, které nebyly v souladu s vedením města. Body, se kterými jsme souhlasili, jsme odhlasovali na zastupitelstvu a ty často byly vedením města pozitivně odprezentovány. Co ale s body, se kterými jsme nesouhlasili a jejichž problematiku bychom řešili jinak?

Kurýr či oficiální diskuse na zastupitelstvu či webu města prezentaci ostatních názorů otevřeny nebyly. A tak jsme využili náš občasník Buldog k představení bodů, u kterých bychom ve městě rádi otevřeli diskusi. Mrzí mne, když slýchám, že ODS jen kritizuje a že Buldog je pouze negativistický. K efektivnímu vedení a rozvoji města přece konstruktivní kritika a aktivní  opozice patří.

Z těchto „kritik“ a diskusí se nakonec realizovaly návrhy na osvětlení a vybudování přetlakových hal nad sportovišti, byla pořízena nádražní budova, nebo upraven projekt na intenzifikaci čistírny, aby neznemožnil její rozšíření. Zde však trváme na tom, že nás její etapizace přijde draho. Stejně tak nemůžeme souhlasit s množstvím objektů, které stále nejsou napojeny na kanalizaci, nebo dokonce vodovod, a to i v centrální části Říčan, zatímco se realizují projekty s výrazně menším společenským užitkem.

Kdyby byla více diskutována myšlenka rozšíření veřejné dopravy, kterou jsme prosazovali již před lety v koalici, věřím, že by dávno po Říčanech jezdilo více spojů. Osobně jsem přesvědčen, že byla chyba ji vyčlenit ze systému integrované dopravy a že spoje by měly být nejen z důvodů ekonomických, ale i praktických, začleněny v systému PID.

Ať tak či tak, diskuse bývá přínosem a její potlačování a pocit vlastnění „patentu na rozum“ považuji za nešťastné. Většinově hlasujeme o bodech programu společně, jen v některých tématech se neshodneme, a tak je to dobře. Správně fungující koalice i opozice posouvají loď vždy kupředu. A já věřím, že i v budoucnu budou Říčany otevřeny plnohodnotné diskusi, která posune Říčany tím správným směrem.

Vážení Říčaňáci, držím vám palce ve vaší volbě začátkem října, volte pravou rukou, ať se nám tu dobře žije!

Miloslav Šmolík,

krajský a říčanský zastupitel

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena