Rybníky ve městě a okolí se nám daří čistit

6. 9. 2018

Voda a sucho. To jsou slova, která se v letošním parném létě skloňovala téměř každý den. Říčany patří do oblasti, kde bylo zaznamenáno výjimečné až extrémní sucho, které se stanovuje podle stupně sucha v půdní vrstvě.

Náplní našeho rybářského spolku není jenom starost o ryby a sezení u rybníku s prutem, jak by si někdo mohl myslet. Na brigádách naši členové dobrovolně upravují okolí rybníků, sekají je a čistí, zarybňují je a loví. Nově je naší starostí právě i boj se suchem – zapojujeme se do velkých dotačních projektů města, které se zaměřují na zvýšení retenční schopnosti krajiny, např. jde o odbahnění rybníků nebo o úpravy koryta Říčanského potoka. Velkým počinem bylo odbahnění Mlýnského rybníku, kde se nám následně podařilo ve spolupráci se Středočeským územním rybářským svazem vytvořit druhý revír, který je vyhledáván místními i přespolními rybáři. Prvním je Říčanský potok 2, přičemž oba revíry sami zarybňujeme. Nově se městu podařilo odbahnit Srnčí rybník, z nádrží na Říčanském potoce nám tak zbývá ještě vyčištění Rozpakova, kde je v havarijním stavu břeh, na němž je frekventovaná cesta. Problémem jsou tu majetkové vztahy, rybník leží na několika soukromých pozemcích, což projekt vždy zbrzdí, podat na něj žádost o dotaci např. půjde jen stěží. Snad se ale v dohledné budoucnosti i tento projekt podaří.  Jsme nakloněni ale i malým akcím, které pomáhají v období sucha. Blízko Srnčího rybníku, za železničním viaduktem, je v lese zapomenutá nádrž, která se mnoho let nepoužívala a vzpomenou si na ni asi jen pamětníci. Plánujeme ji v rámci brigády vyčistit, aby se mohla využít jako rezervoár vody v krizových časech.

Od září opět vedeme při 1. základní škole rybářský kroužek, abychom si vychovávali nové členy, kteří budou mít nejen zájem o chov a lov ryb, ale také o péči o ně a o prostředí, kde žijí. Absolventi tohoto kroužku nám udělali radost a vyhráli krajské kolo rybářského závodu v chytání na plavanou. Rybářskému spolku se nyní daří a rozvíjí se, do jeho majetku město převedlo klubovnu a sádky v areálu u Marvánku, který opravujeme. Nezakřikněme to, jen tak dál..

Pavel Novák,

předseda ČRS MO Říčany,

zastupitel za STAN

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena