Sbor Církve bratrské v Říčanech

1. 1. 2022

Být požehnáním světu a městu

Vítá nás rok 2022 a my jsme rádi, že jsme společně prošli všemi obtížemi, ale i radostmi, roku minulého. Stejně jako loni chceme i v novém roce přinášet zvěst o naději v Ježíši Kristu tradičním a zároveň srozumitelným způsobem. Jsme otevřeni novým formám a především lidem. S vděčností Bohu se ohlížíme za minulým rokem, kdy jsme mohli sloužit slovem, písněmi, modlitbou, křty, svatbami a dalším programem.

Podařilo se nám otevřít Club CéBéčko, který sídlí na Masarykově náměstí (nad optikou) a slouží k setkávání různých generačních a zájmových skupin. Hostili jsme například akci pro dárce kostní dřeně nebo přednášku Jeronýma Klimeše o manželství.

Do Nového Roku 2022 všem přejeme mnoho trpělivosti s opatřeními proti covidu, ale i s dalšími problémy se kterými se budeme potýkat. Přejeme nám všem, abychom nacházeli naději v každé situaci. Právě proběhlé Vánoce nám připomněly, že naděje někdy vypadá malá a bezbranná (tak jako Ježíšek v jesličkách), ale nakonec může přinést velké požehnání do našich životů. Záleží totiž na zdroji té naděje. Jestli záleží jen na našich schopnostech a štěstí, nebo na Bohu, který má moc darovat naději i tam, kde žádná není. Přejeme vám odvahu k hledání tohoto Boha.

Karel Fáber, kazatel Sboru Církve bratrské v Říčanech

U příležitosti zahájení našeho pravidelného nedělního setkávání na novém místě v Říčanech, v koncertním sále ve Staré radnici, vás zveme na slavnostní bohoslužbu.

„Být požehnáním světu a městu“

Neděle 23. 1. 2022 od 9.30 hod.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena