SENIORCENTRUM ŘÍČANY

1. 2. 2019

Program Klubu Senior

SENIORCENTRUM ŘÍČANY

Letošní rok jsme začali jako již tradičně tanečním odpolednem v Kulturním centru Labuť. K poslechu i tanci hrála hudební skupina vedená p. Šramem. Setkání bylo i příjemně zimní, neboť napadl sníh a Říčany byly v bílém … Velice rádi jsme se také zúčastnili kulatého stolu, který pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Středočeským krajem na téma „Mezigenerační vztahy“. Setkání bylo přínosné právě pro to, že jsme měli možnost poznat projekty, které spojují generace – například seniorů a dětí. Často se daří ukázat, že senioři, i přes svá věková a zdravotní omezení, jsou neocenitelným přínosem pro společnost a to díky životním zkušenostem, nadhledu, historické paměti a morálním zásadám. Děti danou pravidelností setkávání ztrácejí ostych a přinášejí svou bezprostředností, elánem spoustu radosti seniorům. Cílem společných aktivit je rozvíjet mezigenerační empatii, aktivity seniorů pro udržení jejich duševní a fyzické svěžesti, aktivně podpořit předání dovedností a zkušeností seniorů mladé generaci a posílit vzájemné porozumění.

                         Irena Moudrá, předsedkyně správní rady

 

Program

Aktivity Klubu Senior (zal. 2006) zabezpečuje Seniorcentrum Říčany od června 2011 a jsou určeny všem seniorům a zdravotně postiženým občanům (není nezbytná registrace za člena Klubu). Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci nebo se dostavit dle aktuálního programu.

Osobní kontakt: Irena Moudrá

Telefon: 732 383 424

E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz

www.seniorcentrum-ricany.webnode.cz/

Akce:

ν 15. února 2019, pátek, Výstava „Made in Czechoslovakia – aneb průmysl, který dobyl svět“

Prohlídka výstavy v Národním technickém muzeu v Praze. Výstava

představuje technický a průmyslový vývoj samostatného Československa po

celou dobu jeho existence. Odjezd vlakem v 8:15h, sraz v 8:00h na nádraží.

Jízdné i vstupné si hradí účastníci sami (vstup pro seniory je 100,- Kč).

Připravované akce:

ν 11. března 2019, pondělí Taneční odpoledne – viz plakátek

 

ν 15. března 2019, pátek Prohlídka Senátu pod záštitou senátora Zdeňka Hraby            Komentovaná prohlídka Senátu - prohlídka povede Valdštejnským palácem, podíváme se do reprezentačních prostor Albrechta z Valdštejna, do Rytířského sálu, uvidíme ale i konírnu, kde dnes Senát zasedá. S panem senátorem se setkáme v jednom ze salonků. Pokud čas dovolí, tak bychom si ještě krátce prohlédli Kolovratský palác - Zelený salonek. Vstup zdarma, jízdné si hradí účastníci sami. Počet účastníků omezen, přihlášení do 10. 3. (jméno a příjmení, číslo občasného průkazu – vše nutné pro vstup do Senátu).  

ν 23. března 2019, sobota         Zájezd – Pelhřimovsko

Jednodenní autobusový zájezd. Na programu zájezdu bude mj. prohlídka

Síně Lipských a Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově, křížové cesty a

kostela sv. Martina v Mladé Vožici. Příspěvek účastníků: 340,- Kč (zahrnuje dopravu, vstupné, pojištění, tištěný materiál). Místa odjezdu: 7:15h aut. zastávka K Žel. Stanici, 7:20h aut. zastávka Rychta, 7:25h aut. zastávka Sukova ul., 7:30h aut. zastávka Masarykovo nám.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena