Silný vítr ničil stromy, přívalový déšť zase komunikace a kanalizaci

29. 8. 2021

 

Plné ruce práce měla parta technických služeb města při odklízení škod způsobených bouřkou v noci 12. 7. 2021. Naštěstí škody byly jen materiální. Prioritně pracovní četa v rámci noční pohotovosti řešila pády stromů na místní komunikace, likvidaci polomů a vývratů také na cyklostezce, ulámané větve po celém městě. Likvidace následků škod trvala několik dní a ještě více zdržela komplikované sekání. Po několika suchých létech se díky vydatným nadprůměrným srážkám vegetaci daří. A bujný růst můžou krotit sekačky pouze, když není mokro. Ke škodám patřily i propady komunikací z důvodu tvorby skrytých kavern (dutin) v komunikacích a následků dešťových srážek, opravovat a čistit museli i dešťovou kanalizaci. Děkujeme všem, kteří se do úklidu či dokonce řezání spadlých stromů zapojili třeba v lese na frekventovaných cestách. Pomohli tak k jejich rychlejšímu zprůchodnění. Na místě je připomenout, že nejen město je majitelem pozemků a zeleně. Stejnou povinnost mají všichni majitelé, kteří by měli svou zeleň udržovat, případně zajišťovat kácení, prořezy dřevin a keřů, které jsou buďto potenciálně nebezpečné, zasahují do komunikací, nebo přes ploty znemožňují průchod po chodnících. Velmi často je totiž město o nápravu urgováno, byť není majitelem. Zároveň si ceníme spolupráce ze strany obyvatel města, kteří se svépomocí starají o městské pozemky přiléhající k jejich nemovitostem, ať už se jedná o uliční prostor kolem plotů rodinných domů, nebo těsné sousedství bytových domů. Děkujeme.

Kateřina Lauerová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena