Singletracky v Říčanech?

3. 10. 2020

Názor: Jan Kohoutek; reakce: Vlastislav Kabeláč

 

Reaguji na článek „Singletrek kolem Říčan“, uveřejněný v červnovém Kurýru, kde město společně s pány Kabeláčem, Čiháčkem a Marošim prezentuje svůj záměr vybudovat v Říčanském lese tzv. singletracky. Ačkoli je cyklistika jedním z mých největších koníčků, zejména pak jízda na horském kole, nesouhlasím s návrhem na stavbu těchto cest v Říčanském lese. Důvodů je hned několik.

Prvním z nich je zatížení již nyní značně zdevastovaného lesa, který je silně zasažen kůrovcovou kalamitou a s ní spojenou těžbou dřeva. Jízda lesem stovek až tisíců cyklistů týdně nemůže prospět kořenovému systému již takto oslabené vegetace. Přestože není cílem autorů návrhu vybudovat velké centrum, cyklistů by v lese zcela jistě výrazně přibylo.

Nelze ani očekávat avízované uvolnění současných cest pro pěší a rodiny s dětmi. Po projetí singletracku totiž obvykle následuje přesun na další trať nebo parkoviště, k čemuž nejlépe poslouží právě tyto zpevněné cesty. 

Každý, kdo některé autory zmiňované singletracky vyzkoušel, mi dá jistě za pravdu, že terén Říčanského lesa není ani pro jejich stavbu vhodný. Vždyť i nejmenší z jmenovaných areálů (Šemberské stezky) je vystavěn na mnohem prudším a delším svahu, než prostor našeho lesa nabízí.

V neposlední řadě je nutné počítat i s nárůstem aut parkujících v okolí lesa a na přístupových cestách k lesu.

Domnívám se, že pro stavbu singletracků by měla být vybrána jiná lokalita – s delším a prudším svahem, vzdálenější od městské zástavby. Ponechte prosím Říčanský les pro klidné procházky rodinám s dětmi a seniorům. 

Jan Kohoutek

 

Mohu-li za nás jako případné stavitele Singletreku reagovat, respektive i za sebe jako potencionálního uživatele. 

Nemohu hodnotit, do jaké míry je les zdevastován či nikoliv kůrovcovou kalamitou. To by mělo být ponecháno na odbornících, kteří se tomuto tématu věnují a les spravují. Singletrek v Říčanských lesích již svým způsobem je dávno. Existuje zde velký počet ilegálních trailů, odboček ze stávajících cest, skoků a i to je důvodem, proč bychom myšlenku trailů rádi realizovali. Cyklistů již v lese hodně je a i díky aktuálnímu stavu jich bude přibývat, ať už Singletrek vznikne či nikoliv. Se vzrůstajícím počtem cyklistů bude nejen nebezpečnější se pohybovat po cestách v lese (což už v některých místech je), ale budou vznikat nové a nové cesty a traily. Singletreky jsou sice zásahem do lesa, ale zároveň drží cyklisty na „jednom místě“ a dávají prostor a čas na revitalizaci okolí. I to je jeden z důvodů, proč jsou Singletreky tolerovány na mnoha místech, třeba i v poloilegální formě.

Po projetí trailu, který je jednosměrný, skutečně dojde u těch, kteří na trail přijedou autem, k přesunu. Ten je ale již do kopce v pomalejším tempu a tím pádem znamená zvýšení bezpečnosti. 

I v největším náporu na již zmiňované Šemberské stezky je na místě po celý den vidět 2 - 3 auta. Drtivá většina uživatelů přijede na kole/vlakem. Většina Singletreků v ČR navazuje na aktuální městskou zástavbu tak, aby byly dostupné veřejnosti. Mimo města vznikají především bikeparky, což není naším cílem. Singletrek nevyžaduje prudké kopce, ale přizpůsobí se aktuálnímu terénu. Cílem také není vytvářet černou trať s prudkými sjezdy, ale většinu trailu zaměřit na běžného cyklistu na horském kole a děti. 

Vlastislav Kabeláč

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena