Skautské středisko Lípa Říčany

29. 12. 2022

Mikulášská besídka vlčat a světlušek

V neděli 4. 12. 2022 byla nová skautská klubovna podrobena zatěžkávací zkoušce - zaplnilo ji téměř 80 vlčat a světlušek z celkem čtyř oddílů našeho střediska(včetně našeho kolovratského oddílu), aby si společně užili mikulášskou besídku.

Do večera, kdy Mikuláš chodí, zbývalo méně než 48 hodin a na děti čekal nelehký úkol pomoci mu s přípravou na jeho tradiční cestu. Protože ale Mikuláš během roku poztrácel všechno důležité vybavení včetně pláště, berly i plnovousu, děti musely ve skupinkách splnit sedm úkolů.

Všem se podařilo úkoly pokořit a vybaveni pro Mikuláše získat - za odměnu na ně na závěr čekala sladká odměna. Besídka se velmi vydařila, klubovna přečkala pobíhající davy dětí se ctí (určitě by se nás vešlo ještě mnohem více) a všichni už se těšíme na příští velkou akci, kde se společně oddíly potkají.

Za 3. oddíl vlčat Lukáš Pavelka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena