Slibem nic nepokazíš

30. 9. 2023

V Evropské unii přibývá měst, kde obyvatelé většinu všech cest uskutečňují na kole nebo pěšky, menší část připadá na městskou dopravu a automobily. Vznikají pěší zóny, vyčleněné ulice s „třicítkou“ pro automobilový provoz, zakládají se nové cyklostezky.

Primátor města Prahy Bohuslav Svoboda několik dnů po svém zvolení jednal s aktivisty prosazujícími „třicítku“ v centru města s rozšířením do vybraných částí s platností do konce roku.

Náměstek pražského magistrátu pro dopravu Zdeněk Hřib krátce po svém jmenování předložil návrh na vykázání aut z památkové zóny, kde by měli dostat zelenou chodci a cyklisté, a na propojení cyklostezek v jednotný systém s tím, že realizace zmíněného návrhu bude v tomto roce nastartována.

Říčanský předseda výboru pro dopravu Miloslav Šmolík po svém zvolení seznámil občany se zjištěním, že doprava trápí Říčany dlouhodobě, a slíbil změny.

Vyrovnat se s auty ve městech je dlouhodobě ohraná písnička. Pusťme si ji ještě jednou, tak jak jsme si zvykli ji poslouchat u nás a tak, jak ji hrají ve většině zemí EU.

Podle údajů Ministerstva dopravy obyvatelé ČR najezdí více ve vlastních autech než v autobusech, vlacích či tramvajích; z každého 100 najetých kilometrů ujedeme 70 km autem, 30 km veřejnou dopravou. U západních sousedů je většinově poměr přepravy vyhodnocen ve prospěch veřejné dopravy v poměru 70 : 30 %.

Toto nepříznivé hodnocení u nás může být odrazovým můstkem pro zavádění změn. Říčanský dopravní výbor s předsedou Miloslavem Šmolíkem má příležitost po půlročním „tichu po pěšině“ odkoukané výsledky použít k přiblížení se městům v EU, kde se většina obyvatel přesouvá jinak než auty.

Města v UE sdružená do „ekoevropského hnutí“ spolu s dopravními úřady nabízejí obyvatelům přínosy v debatách o přednostech cyklodopravy, zmiňují provázanost automobilismu s probíhající klimatickou změnou, připomínají, že chodit městem v kombinaci s autobusovou přepravou je dlouhodobě zažitá norma patřící k životu. I když v našich končinách popsané změny ještě nezdomácněly, je na říčanském dopravním výboru podílet se na podpoře plnohodnotného života občanů ve funkčním městě. Při zavádění změn do městské automobilové přepravy je potřebné prosazovat nový systém, který se osvědčil ve většině států EU, a ne opakovat fráze a sliby bez časových limitů, které stávající stav nezmění.

Vladimír Blažek, senior

 

 

Redakce v souladu s Pravidly pro zveřejňování příspěvků poskytla názor k reakci

 

Vážený pane Blažku,

zřízení Výboru pro dopravu jsme navrhli především proto, že napomůže řešení dopravy v našem městě. Chci, aby se vrátila odborná názorová diskuse o dopravních tématech mezi zástupce nominované ze všech uskupení zvolených do zastupitelstva. Tím se do budoucna můžeme vyvarovat „hurá akcím“ jako při zavádění parkovacího systému nebo zjednosměrnění Jizerské ulice. Je to také místo, kde se dá hledat co nejširší shoda na řešení dopravní problematiky.

Dlouhodobě tvrdím, že dopravu ve městě může zlepšit kombinace opatření individuální a hromadné dopravy. Proto jsem již v době svého působení v Radě města Říčany před více než deseti lety přesvědčoval kolegy z tehdejší koalice s Klidným městem o zřízení vlastní autobusové dopravy, což bylo jedno z dílčích řešení, jak dopravu v našem městě zlepšit. K tomu, aby ji lidé využívali, musí být nabídka dostatečně zajímavá, aby auto, pokud mohou, nechali doma. Mezi dalšími se pak dlouhodobě snažím o vybudování Tehovské spojky atd. V rámci přípravy Strategie dopravy města teď ve Výboru finalizujeme diskusi, jakým způsobem budeme získávat data pro analytickou část, která je pro celou studii rozhodující.

Protože však Říčany nežijí ve vzduchoprázdnu, musí být doprava řešena v rámci celého okolí. Proto je nutno řešit koncepci nejen v rámci Říčan, ale celého Říčanska. To se týká parkovišť P+R, obchvatů nebo dalších opatření, která propojí různé druhy dopravy nebo posílí hlavní směry dopravy, abychom se komfortně dostali, kam potřebujeme.

Pro zlepšení životní úrovně musí být vybudována kvalitní dopravní infrastruktura jako celek. Proto jsem rád, že jak ministr dopravy, tak krajští radní pracují na tom, aby se ji podařilo rychleji dobudovat. Bude to ale samozřejmě trvat, a i poté je otázkou, jak naše děti budou cestovat. Bude-li však kvalitní alternativa, budou si moci vybrat, zda použijí auto, či jiný dopravní prostředek. Pokud to za nás ovšem neudělá regulace, kdy se může stát, že osobní vozy budou luxusní dopravní prostředek. To ale nechme na vývoji společnosti…

Miloslav Šmolík, zastupitel SPOLU–ODS

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena