Slovo úvodem září 2020

31. 8. 2020

Hana Špačková

místostarostka pro oblast školství

Vážení rodiče, milé děti,

rok 2020 se zdá být téměř ve všech směrech netradiční. Na jaře jsme si všichni ve školách vyzkoušeli před nedávnem nemyslitelné distanční vzdělávání, tedy výuku na dálku. Podmínky i u nás v Říčanech byly na různých školách různé. Většina rodin však měla k dispozici potřebnou digitální techniku a výuka se stala hlavně organizačním problémem – rodiny řešily skloubení výuky dětí na dálku, práci rodičů z domova, střídání u počítačů několika členů rodiny… Horší byla situace u některých učitelů – bohužel, vybavení škol pro tento typ vyučování neodpovídalo vždy moderním požadavkům.

Proto se vedení města rozhodlo, že všechny říčanské učitele základních škol podpoří a pořídí schopné počítače, které distanční způsob vzdělávání budou bez problémů zvládat. A to i v souvislosti s tím, že během prázdnin byl schválen zákon o distančním vzdělávání. Vzápětí byla schválena stejná finanční pomoc i státem, takže nic v tuto chvíli nestojí v cestě a zlepšení podmínek a vybavení učitelů se bude okamžitě realizovat.

Pro děti, které měly technický problém, jsou nyní školy připravené pomoci. Budou umět získat k zapůjčení počítač i zajistit předplatné internetu na nezbytně dlouhou dobu. Je třeba se obrátit na ředitele školy a požádat o pomoc.

Pokud se tedy ve školním roce, na jehož prahu právě stojíme, vyskytne povinnost zahájit výuku na dálku, s velkou pravděpodobností budou již učitelé lépe vybaveni a výuka bude mít jasnou a přesnou podobu. Dle vyjádření Ministerstva školství k zahájení distanční výuky může dojít pouze v tom případě, pokud bude v karanténě ve třídě víc než polovina žáků. Všechna omezení bude vydávat Krajská hygienická stanice. Je zcela možné, že se řada nyní vydaných hygienických opatření může změnit, a to v souvislosti s vývojem celé situace. Školy budou rodiče dětí o každé významné změně informovat. Ráda bych proto rodiče požádala o zvýšenou pozornost a sledování aktuálního dění, jen tak všechna úskalí, která nás tento školní rok mohou potkat, úspěšně zvládneme.

Jak již víte z médií, roušky děti a zaměstnanci školy nosit nemusí ve třídě ani ve společných prostorách školy. Avšak rodiče a další návštěvníci mateřské či základní školy, kteří přijdou cokoliv vyřídit, doprovodit nebo vyzvednout dítě, si roušky vždy nasadí.

Chtěla bych požádat rodiče o velkou dávku tolerance a spolupráci. Ředitelé škol pečlivě se svými týmy připravují organizaci školního roku, bude opravdu trochu odlišná od jiných let. Poučte své děti o potřebě více naslouchat a dodržovat hygienická doporučení. Nezlobte se na školy, pokud z výuky letos odpadnou některé výlety, exkurze či další aktivity. Učitelé budou od začátku září zjišťovat úroveň znalostí dětí z jarních měsíců, soustředí se na opakování a utvrzování učiva a budou pečlivě zvažovat zařazování dalších témat podle školního vzdělávacího programu. Cílem je pokračování v kvalitní výuce a upevnění učiva tak, aby mohly navazovat na další stupně a typy vzdělávání, jak je nastaven v našem školském systému.

Přeji nám všem, ale hlavně dětem, aby úspěšně zvládly, co letošní školní rok přinese. Ať je tato netradiční situace spíš dobrou zkušeností, kterou v budoucnu jen ocení.

Přeji učitelům i rodičům notnou dávku trpělivosti a odvahy se poprat s případnými problémy, které se mohou vyskytnout. Ale především chci všem poděkovat za to, že budou veškerá úskalí zdolávat odpovědně, ve prospěch dětí.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností i problémů se obraťte na třídního učitele vašeho dítěte, ředitele školy, rádi Vám vyjdou vstříc a pomohou problém řešit. Děkuji vám za pochopení a držím palce, aby i tento rok se zařadil mezi ty, na které se s láskou vzpomíná.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena