Sociální služby v Říčanech

27. 8. 2022

V Říčanech dobře pracuje Sociální odbor a hodně neziskových organizací, které se sociální práci věnují. A určitě to nedělají pro peníze, protože tam se moc peněz nepohybuje. Je to o sociálním cítění těchto lidí.

Doba se mění a vyskytují se nové a nové směry, kam by se měla sociální podpora rozšířit. Podívejte se kolem sebe a zjistíte, že narůstá počet dětí s autismem a kombinovanými vadami. To je největší nápor většinou na maminky, které se o takové dítě starají, když v tom lepším případě je muž v práci, nebo v tom horším případě, když rodinu opustil. Co s tím? Nastavit pomoc tak, aby se dětem a jejich rodinám v rámci sociálních služeb dalo od péče odlehčit dostupností odlehčovacích služeb, za kterou v současné době musí rodiny dojíždět mimo naše ORP. Každá maminka by asi uvítala, kdyby si mohla popovídat a podělit o své zkušenostmi s jejich výchovou. Potřebuje si nakoupit, jednou za čas dojít k lékaři, nebo třeba jen s kamarádkou jít na kávu. Určitě si nemyslím, že by vedení města mělo zřizovat nějaký nový odbor, ale podle mého by mělo poskytnout prostor, kde by se tyto rodiny mohly scházet. Když bude prostor pro scházení, maminky se dají určitě dohromady, časem se spojí v neziskovku a budou moci žádat i dotace.

To ale píši o malých předškolních dětech. Co se týká dětí školou povinných, je povinností města zařadit všechny děti do vzdělávacího procesu. 4. ZŠ Nerudova je již na hraně svých kapacit, co se týče přijímání právě dětí s tímto typem zdravotního postižení a podle mých informací jsou na tom stejně ostatní školy podobného zaměření. Bohužel je to běh na dlouhou trať, ale je nutné s tím začít co nejdříve. V současné době chybí kvalitní speciální pedagogové, ale i asistenti pedagoga. Ve třídách pro tyto žáky je možné vzdělávat pouze malý počet těchto dětí právě s ohledem na zvláštnost jejich postižení. Další novou oblastí je pomoc osobám, které pečují o své blízké. Speciálně lidem, kteří pečují o člověka se začínající demencí. Tato nemoc je většinou pomalá a plíživá (někdy ale propukne v plné síle po úrazu nebo nemoci). Jde o to, jak k takovému blízkému člověku přistupovat, čeho se vyvarovat, kam se mohou obrátit o pomoc, kde a jak žádat o dávky a jaké služby mohou využít.

Karla Egidová, zastupitelka (ODS – SPOLU)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena