Soukromý projekt je vnímán jako negativní a podezřelý?

30. 9. 2016

Názor - Na Fialce s.r.o., reakce - David Michalička

Reakce radního pana Michaličky v zářijovém Kurýru na naše články nás přesvědčila o tom, že pokud v Říčanech někdo buduje soukromý projekt, je a priori viděn negativně a podezřele. Chceme tímto reagovat na nepravdy a zavádějící informace pana Michaličky. Pozemky pro výstavbu Na Fialce naše společnost zakoupila v roce  2011. V té době ÚP umožňoval výstavbu až 132 bytů či supermarketu, což, se změnou území na občanskou vybavenost a stavbu školy, bylo vnímáno jako úspěch „Klidného města. V rámci ÚP se již tehdy počítalo s kapacitou 90 ekvivalentních obyvatel, škola má prokazatelně kapacitu hluboko pod touto hranicí. Mělo nám být tedy umožněno připojení na ČOV.

Na náš dotaz v Kurýru, jakým způsobem bude řešena likvidace odpadních vod u nově plánované školy na Komenského náměstí, pan Michalička uvádí, že Město má rezervovanou kapacitu. Takovéto neprůhledné jednání a rezervace kapacity je v rozporu s  § 8 odst.4 z.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Není možná rezervace na projekty, které navíc nejsou ani v souladu s platným ÚP. Proto jsme se (dle Zák. 106) dotázali Města, jak je to s rezervacemi kapacit. Z kanceláře starosty jsme obdrželi odpověď, cituji: „Město nedisponuje volnou kapacitou ČOV, kapacita je již několik let vyčerpaná, informace uvedená v tisku byla zavádějící, za což se omlouváme.“

Je s podivem, jakým způsobem Město informuje a jak je možné, že z úst radního se dovídáme zavádějící informace o tak důležitém tématu, jakým stav ČOV je. Což ale nechává naši otázku likvidace odpadních vod plánované školy nezodpovězenou.

Naší snahou bylo v článcích také upozornit na fakt, že projektům, které realizují soukromí investoři, se v Říčanech neměří stejným metrem jako projektům městským. Jako příklad jsme uváděli umístění nových tříd ZŠ Bezručova v ulici Sokolská. To do oblasti přivede další dopravu. Pokud víme, nebyla realizována žádná dopravní studie, ani nebyl škole nařízen zkušební provoz (tak jako naší škole) a nezaregistrovali jsme ani vybudování nových parkovacích míst v místě.  

Takovýto postoj Města bohužel soukromé iniciativy spíše odradí, a to se domníváme, že projekt soukromé školy je pro Říčany v situaci, kdy dramaticky chybí kapacita ve státních školách, více než důležitý. V Magic Hill je v současnosti více než polovina z celkového počtu 190 dětí říčanských a nově otevřený druhý stupeň ZŠ je alternativou pro plné státní gymnázium.

Martina Olivová, Dita Holubová, Kateřina Baťková, Na Fialce s.r.o.

 

 

Vážené dámy,

na tento ani další podobné články týkající se Magic Hill již reagovat nebudu. Ať si každý občan udělá vlastní úsudek.

 

Nesouhlasím s Vašimi tvrzeními, kde veřejnosti neustále podsouváte údajná pochybení města. Stejně tak vidím, že vhodným vypuštěním dalšího kontextu z citace umíte z každého udělat hlupáka. Vadí mi též osočování města i mé osoby z nespravedlivého postupování vůči soukromému investorovi. Mám za to, že jsem vždy byl jedním z těch, kteří výstavbu škol za předem stanovených podmínek podporovali, a dělal jsem maximum pro nalezení všeobecně přijatelného řešení. Pomalu toho začínám litovat.

David Michalička, radní

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena