Sousedsky slušná výstavba na Komenského náměstí

28. 9. 2018

 

V Říčanech vznikne na Komenského náměstí nová moderní budova základní školy. Chápeme, že ji naše město potřebuje. Jako budoucí sousedy nás však netěší způsob, jak s námi o výstavbě radnice (ne)komunikuje. Založili jsme proto Petici za ohleduplnou výstavbu na Komenského náměstí. 

Petice nebrojí proti škole, jak je nám někdy neférově podsouváno. Požaduje pouze to, aby výstavba byla pro obyvatele v jejím sousedství přínosem, a nikoliv jen přítěží. Je nám jasné, že dojde k podstatnému zvýšení dopravy, a proto žádáme realizaci opatření pro rezidenty, přijíždějící rodiče i pěší školáky a zachování dostatku parkovacích stání.

S koncem prázdnin petiční výbor sběr podpisů ukončil. Petici, kterou podepsaly téměř dvě stovky občanů, jsme předali na radnici a čekáme na její vyřízení. Naše iniciativa již přinesla dílčí výsledky. Až díky tlaku veřejnosti byla do projektu přidána nová parkovací místa a investor (tj. město) také pochopil, že je nutno vyřešit stav Melantrichovy ulice. Mnoho toho však zbývá domyslet a dopracovat – stále chybí zcela zásadní dopravní studie a jasné slovo o tom, jak bude řešena jednosměrnost silnic, které ulice budou rozšířeny, kde přibudou chodníky, jak bude konkrétně vypadat park v nezastavěné část náměstí atd.

Přesto, že tyto otázky zdaleka nebyly vyřešeny, podalo město v tichosti žádost o stavební povolení a sousední vlastníci mohou své případné námitky ve stavebním řízení uplatnit nejpozději při ústním jednání dne 2. října. Nevíme, zda jde o záměr či pouhou bezohlednost. Věříme, že v následujícím období bude další příprava stavby probíhat s větším rozmyslem a s ohledem na místní obyvatele. Očekáváme důsledné informování o všech okolnostech projektu a skutečně oboustrannou komunikaci. Tedy nikoliv pouhé prosazování městem navrženého řešení. Cílem by mělo být to, aby nová škola a její okolí byly příjemné pro všechny – děti, rodiče, učitele i sousedy.

Kryštof Horn, zástupce petičního výboru,

autor kandiduje v komunálních volbách ve městě Říčany

Dobrý den,

architekti kanceláře Rusina –Frei připravují projekt školy už takřka rok. Během příprav probíhalo několik veřejných projednání, kde byl také představen harmonogram včetně výhledu podání žádosti o stavební povolení. Každý občan mohl dát své dotazy, připomínky… Stejné právo má i každý z účastníků v rámci územního a stavebního řízení. Jde o zákonem stanovený proces vedený státní správou. Není ho možné utajovat, všechny informace jsou veřejné. Rozhodně nelze říct, že se město chová podáním předem avizované žádosti bezohledně. Zvlášť, když byly do projektu některé připomínky obyvatel zahrnuty. Už na veřejných projednáních bylo také řečeno, že konečný systém dopravy v širším území se řeší v jiných řízeních než při povolení stavby samotné. Jde o skládanku několika investic, které se vzájemně doplňují a podporují. Jedna však nemůže čekat na druhou. Právě tlak na vytvoření jakoby „komplexního“ řešení může celou stavbu odsunout o několik let a nakonec se nemusí realizovat vůbec. Propletenec různých podmínek se nemusí podařit rozplést. K faktům: Podzemní parking a další parkovací místa podél komunikací byly v zadání architektonické soutěže. Celkem se rozšíří počet parkovacích míst pro obyvatele o více než 60 stání. Na základě připomínek obyvatel byl schválen investiční záměr na rozšíření ulice Melantrichova. Příprava parku, který uprostřed Komenského náměstí vyroste, je dlouhodobou ideou, která vznikla také ještě před architektonickou soutěží. Vaše petice byla doručena až 7. září 2018, odpověď jsme připravili a 12. září se s ní seznámili zastupitelé, následně byla odeslána. Jsem rád, že stavbu školy podporujete a věřím, že postupnými kroky společně snížíme veškeré možné negativní vlivy na obyvatele Komenského náměstí.   

                                        Vladimír Kořen, starosta města

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena