Společně pro úspěch našich škol na Říčansku

27. 2. 2020

Dne 20. února 2020 proběhla v Říčanech u Prahy jedinečná regionální konference s názvem Společně pro úspěch našich škol. Pedagogové, zřizovatelé, rodiče, účastníci z řad odborné veřejnosti a další zájemci se společně sešli, aby sdíleli své nápady pro práci s dětmi v našem regionu. Bez rozdílu zřizovatele nám všem totiž jde o úspěch každého žáka.

Organizátorem konference byl MAP Říčany (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) ve spolupráci se základními školami z regionu pod záštitou starosty Vladimíra Kořena. „Na neformálním setkání s řediteli místních škol nás napadlo, že by bylo inspirativní sdílet vzájemně své nápady,“ vzpomíná Monika Žilková, manažerka projektu MAP v ORP Říčany. „Není vůbec obvyklé, aby spolupracovaly státní školy se soukromými, jejich zřizovatelé, učitelé a rodiče. A nám se to na Říčansku dnes podařilo,“ dodává ředitelka ZŠ Mnichovice Marcela Erbeková. Dnes se opravdu povedlo nejen uspořádat konferenci, ale zejména pak mnohem úžeji propojit jednotlivé školy, jejich pedagogy, zřizovatele, rodiče a sdílet praktické zkušenosti jednotlivých škol a odborníků.

Ráno se sešlo přes 200 účastníků konference v KC Labuť, kde se zúčastnili dvou hodinových panelových diskuzí moderovaných Václavem Trojanem. První panelové diskuze zaměřené na úspěch škol se zúčastnili zřizovatelé veřejných i soukromé školy, paní ředitelka ZŠ Světice a Tomáš Feřtek, konzultant organizace ve vzdělávání EDUin. Celou diskuzi zahájil starosta Říčan Vladimír Kořen: „Propojování přináší lidem radost a otevírá jejich potenciál.Vyzval pak přítomné, aby mu pomáhali konkrétně hledat cesty, jak jej odemykat. Tomáš Feřtek, konzultant EDUin, zakončil první panel úvahou nad tím, co dělá školy inovativními. Druhá panelová diskuze byla zaměřena na úspěch našich dětí a tedy více na konkrétní pedagogickou práci. Zajímavým vstupem byl pohled na aktuálnost Montessori pedagogiky, který zprostředkoval ředitel ZŠ a MŠ Sofie Patrik Matlák. Ředitel muzea Jakub Halaš představil nadstandardní spolupráci Muzea Říčany s místními školami. Slovo v této části dostal také rodičovský pohled na priority ve školství. V něm Jitka Hánová poděkovala všem učitelům, kteří přináší dětem radost. Obě panelové diskuze byly inspirativním zahájením celého konferenčního dne.

V prostorách KC Labuť se účastníci v rámci doprovodného programu mohli dále seznámit s hodnotovým vzděláváním Cyril Mooney, vyzkoušet si robotické stavebnice a dozvědět se zajímavosti o školní farmě ZŠ Magic Hill. Své nezastupitelné místo tu také měli zaměstnanci z odboru školství, se kterými účastníci konference živě a otevřeně diskutovali různé oblasti školství regionu. Zajímavé bylo také setkání s psychology z Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje. 

Poté se již účastníci přesunuli do blízkých škol, aby se zúčastnili různorodých workshopů vedených pedagogy z našeho regionu. „Mnozí z nich nemají lektorské zkušenosti. O to nám ale vůbec nešlo. Víme, že máme v našich školách skvělé pedagogy, a tak jsme chtěli, aby měli možnost své nápady sdílet, inspirovat kolegy. Věřím, že to se dnes povedlo,“ dodává  Jiří Luka, člen přípravného výboru konference. Na dvacet workshopů pak nabídlo možnost něco nového se od kolegů přiučit: Jak podporovat čtenářskou gramotnost? Dá se učit venku? Patří hodnoty a koučování do škol? Jak na výuku angličtiny? A co inkluze? Dokážou zřizovatelé a ředitelé táhnout za jeden provaz? Je libo inspiraci do tělocviku, výtvarky či hudebky? Patří konflikty do školy? Kdo říkal: Pomoz mi, abych to dokázal sám? Na mnohé podobné a další konkrétní otázky nalezli odpovědi účastníci devatenácti workshopů.

Přínosem prvního ročníku říčanské regionální konference byla, kromě odborných poznatků, inspirací, zkušeností, také neformální přátelská setkání během společného oběda a časů přestávek. Naši učitelé, ředitelé, zřizovatelé a rodiče k sobě mají opravdu blízko, inspirují se a pracují s nadšením SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL A DĚTÍ.

Miroslava Kučerová

Konference v rámci projektu „ORP Říčany - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena