Stavba Magic Hill

29. 4. 2016

Stavba základní a mateřské školy Magic Hill je „ostře sledovaná“, jak vyplynulo z názvu tiskové zprávy radního pana Michaličky v dubnovém Kurýru, kde se můžete mimo jiné dočíst, že stavba školy, respektive její začátek, přinesl problémy v lokalitě na Fialce a uvádí se zde opakovaně příklad kouřícího nákladního auta, nedodržování dopravních předpisů, nečistota a hluk.

Dovolujeme si předložit reakci investora stavby, společnosti Na Fialce, s.r.o.. Nejprve ke kouřícímu nákladnímu vozidlu - to se skutečně po stavbě v začátku pohybovalo a jednalo se o individuální pochybení, jakmile jsme dostali tuto stížnost, podnikli jsme okamžitě kroky k nápravě. Bohužel k individuálnímu selhání může dojít, proto také nabízíme součinnost a pomoc. Možná by bylo bývalo jednodušší nás kontaktovat ihned, než psát výzvy vedení obce a „problém“ projednávat na zastupitelstvu. Na stavbě jsme každý den, kontrolujeme její průběh a od jejího začátku jsme opakovaně prokázali, že jsme schopni rychle věci řešit.

Dále jsme byli kritizováni za nedodržování dopravních předpisů, nečistotu a hluk. Pokud někde došlo k porušení dopravních předpisů, nám lhostejné samozřejmě není, ale není možné vinit investora z toho, že někdo z řidičů stavby nedodrží zákaz odbočení. Myslíme, že od toho je zde policie, aby zakročila, což se skutečně dělo. Nás například nyní trápí, a stavbu poměrně omezuje, nerespektování zákazu parkování v ulici Mánesova a nejsou to zcela jistě přestupky vozidel stavby.

Hluk či nečistota je bohužel nepříjemnost, je nám líto, že občané budou dočasně stavbou omezováni, ale řádně povolená stavba se musí postavit, a to není možné ze dne na den. Všichni obyvatelé Fialky tam své domy postavili a jistě tím okolí také obtěžovali. Není naší vinou, že stavba započala s velkým zpožděním, což přináší denně velké komplikace nejen pro žáky našich škol ale i pedagogy a rodiče, navíc začala v zimním období, pokud bychom začali stavět v létě, bylo by okolí zcela jistě sušší a čistší. Úklid komunikace nicméně samozřejmě probíhá, a to v souladu se stavebním povolením, ani kontrola stavebního úřadu, ani osobní prohlídky zástupců Města neshledaly nedostatky. Rádi bychom také zmínili, že sousedy stavby nejsou jen obyvatelé ulice Mánesova, s mnohými z nich jsme v kontaktu a máme pozitivní reakce na rychlost i organizaci stavby. Jednáme také se stavebním úřadem, jehož závěry kontrol na stavbě zněly „bez závad.“

Jsme si vědomi toho, že stavba bude složitá, že probíhá pod přísnou kontrolou, a proto každý náš krok pečlivě zvažujeme. Okamžitě reagujeme na požadavky Města, jednáme s odborem dopravy, správy majetku, investic, dodržujeme pravidla stavebního povolení, organizujeme pravidelné schůzky přímo na stavbě se zástupci Města. Jsme přesvědčeni o tom, že náš postoj k celé věci je od samého počátku otevřený a spolupracující, nicméně jednáme v zájmu bezproblémového a včasného dokončení stavby, a proto není možné vyhovět všem požadavkům občanů. Nicméně věříme, že racionální přístup k věci převáží, a že čím dříve stavba bude dokončena, tím lépe nejen pro školu a děti, které na ni již dlouho čekají, ale i pro Fialku a lidi, kteří tam žijí.

Na výzvu pana starosty ze zmíněného článku: „Investor by si měl uvědomit, že stavba probíhá pod veřejnou kontrolou a pozemek není ve vakuu, vedle stavby žijí lidé a nerespektování jejich práv je tou nejhorší reklamou...!“ můžeme jen sdělit to, co již několikrát - velice dobře si uvědomujeme citlivost celé stavby, za poslední více než rok a půl jsme osobně denně čelili komplikacím, průtahům a tlaku z různých stran, a proto si myslíme, že podobných výzev netřeba. Je smutné, že potřebný projekt, jakou škola je, musí dennodenně obhajovat své právo postavit na vlastním pozemku řádně povolenou stavbu a „být trestán“ za prohřešky předchozích stavebníků a za neochotu hájit práva všech i s vědomím toho, že práva jedněch končí tam, kde začínají práva druhých.

Martina Olivová, Kateřina Baťková, Dita Holubová,

Na Fialce, s.r.o.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena