Sté výročí narození Ladislava Laciny ze Strašína

6. 7. 2020

 

Dne 30. července 2020 uplyne sto let od narození pana Ladislava Laciny ze Strašína. Celá rodina i přátelé na něj vzpomínají jako na dobrého a laskavého člověka s velkým srdcem. Celý svůj život prožil na Strašíně, kde má v č. p. 1 rod Lacinů své kořeny již od roku 1821 a v č. p. 12 od roku 1870. Osud Ladislava Laciny byl spjatý s životem a prací na venkově. Zanechal po sobě milou vzpomínku nejen v srdcích tří dětí, šesti vnuků a deseti pravnuků, ale byl velmi oblíben i v celé širší rodině, mezi sousedy a přáteli.

Otec Ladislava Laciny byl strašínským starostou, stejně jako děd František Lacina. I on sám se hluboce zajímal o věci obecné a veřejně se angažoval. Nezapomenutelnou zůstává jeho účast na nočním únosu sochy Antonína Švehly v lednu 1949, kdy ji společně s dalšími mladíky ze selských rodin ukryl ve studni na soukromém pozemku rodiny Rathouských v Lipanech. Po sametové revoluci v březnu 1990 byla socha ze svého úkrytu vytažena a po nutných opravách slavnostně umístěna v parčíku v Říčanech za účasti bývalých aktérů i mnoha významných osobností.

Ladislav Lacina až do konce svého života zůstal aktivní a činorodý. V mládí působil jako člen strašínských divadelních ochotníků a láska ke kultuře a obzvlášť k divadlu v něm zůstala po celý život. Po sametové revoluci se krátce angažoval i v politice. Pomáhal při přechodu k demokratickému zřízení jako předseda Republikánského klubu, který navazoval na bývalou Agrární stranu.

I když od jeho smrti uplynulo už 25 let, stále na něj rádi vzpomínáme.

Helena Lacinová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena