Studenti architektury vystavují návrhy zástavby proluky Olivovy ulice

17. 5. 2013

Až do konce června potrvá v Říčanech výstava studentských prací fakulty architektury pražského ČVUT, o jejímž zahájení již informoval předchozí článek. Tématem výstavy je zástavba proluky v Olivově ulici. Všechny návrhy zdařile spojují komerční využití s občanským prostorem. Nejlepší návrh se dokonce může dočkat i skutečné realizace.

Výstava v 1. patře Městského úřadu na Komenského náměstí je výsledkem spolupráce mezi městem Říčany a Ateliérem pod vedením architektů Michala Kohouta a Davida Tichého FA ČVUT. Na základě vzájemné dohody vypracovali studenti v zimním semestru v rámci ateliérové tvorby návrh na "zástavbu proluky v Olivově ulici v Říčanech v těsné návaznosti na objekt Na Růžku".

„Jde o zanedbaný prostor, který dlouhodobě leží ladem,“ říká k záměru starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Byť jsou zde krásné stromy, prostor neláká k zastavení a nežije. Rozvalená zeď a nepořádek. Namísto výstavby na okrajích města, by se měly využít příležitosti v centru u náměstí. Vždyť je to srdce města.“

Studentům město poskytlo veškeré potřebné podklady včetně regulačního plánu, územního plánu, dopravní studie či geodetického zaměření. Organizátoři však ponechali autorům prací v tvorbě částečnou volnost. Studenti mohli, ale nemuseli, zcela respektovat podmínky regulačního plánu.

„Jsem moc rád, že jsme mohli spolupracovat s městem Říčany a umožnit studentům práci při řešení konkrétní parcely v centru obce, jejíž budoucí podoba může významně ovlivnit vnímání města. Studentům se podařilo navrhnout kvalitní projekty, založené na práci s veřejným prostorem a kombinaci občanské vybavenosti s bydlením. Projekty přiměřeně reflektovaly jak potřeby města jako celku, tak přinesly i různé možnosti řešení pro místo samé,“ připomíná architekt David Tichý, jeden z vedoucích ateliéru.

V návrzích tak nechybí obytné objekty, kavárny, knihovny, obchody, miniškolka nebo zdravotnické služby. Někdo navrhl do prostoru tři různé budovy, jiný se zaměřil na stavbu jako celek.

"Proluka v centru Říčan pro mne byla velkou výzvou, neboť toto místo má podle mne velký potenciál. Navrhuji zde městskou knihovnu, pavlačový bytový dům a rodinné centrum. Snažila jsem se vytvořit příjemné prostředí pro bydlení, kde by se lidé rádi potkávali. Jsem nadšená ze spolupráce s městem a jsem ráda, že naše projekty nezůstanou někde na dně šuplíku, ale můžeme se o ně, prostřednictvím výstavy, podělit s těmi, kteří tento prostor znají nejvíce, tedy obyvateli Říčan," říká studentka Markéta Vopelková.

Kvalita bydlení a podpora sociálního života obyvatel

Studenti řešili pečlivě i venkovní prostory. „V parteru knihovny jsem navrhla kavárnu, do které by mohli zavítat nejen návštěvníci z knihovny, ale i lidé procházející okolo z/do obchodní pasáže a mohli tak využít i venkovní zahrádky jako místa pro příjemné posezení, setkání s přáteli či odpočinek,“ podotýká studentka Kristýna Hanzalová.

"U obytných objektů je kladen velký důraz na kvalitu bydlení a na podporu sociálního života budoucích obyvatel. Mnoho projektů se zabývá vytvořením poloveřejných a polosoukromých prostorů, míst k setkávání a podporuje společný život konkrétní komunity obyvatel," hodnotí výtvory architektka města Alice Štěpánková.

Výstava se snaží přiblížit možnosti řešení a různých přístupů tohoto veřejného prostoru. Navíc tři nejlepší návrhy mohou být podkladem pro budoucí úvahy nakládání s řešeným pozemkem. Společnost AZA Trade, které město nabízí směnu těchto pozemků o ploše necelých 5 000 metrů čtverečních za nezastavitelné pozemky o velikosti 5 hektarů u rybníku Marvánek, chce podobný stavební záměr zainvestovat a využít i konkrétní studentské práce.

„Bylo by skvělé, kdyby se vydařila spolupráce mezi městem a potenciálním investorem, a došlo tak právě na základě prověření zástavby studentskými projekty k realizaci stavby, která by byla pro město optimálním řešením výstavby na tak důležitém místě," dodává David Tichý.

 

 

Adéla Michalová

tisková zpráva města Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena