SVÍTÍME, SVÍTÍME a SVÍTÍME pánu bohu do oken, kolik to stojí a kdo to platí?

27. 5. 2016

Názor pan Josef Trojánek - Odpověď Václav Horník, Oddělení hospodářské správy, OSM MěÚ Říčany

Již několikrát jsem upozorňoval, a ne já sám, sekretariát starosty na to, že celé město je rozsvíceno ráno i navečer, když je již světlo jak v poledne. Doma si hlídáme každé jednotlivé světlo, aby zbytečně nesvítilo a nemuseli jsme zbytečně platit za odebranou elektřinu. V našem městě svítí stovky a možná tisíce světel několik hodin denně zbytečně a vedení našeho města to nevadí. Přitom jsou obce kde si takový přepych nemohou dovolit a dokonce některé obce po půlnoci, kdy prakticky téměř nikdo nechodí, osvětlení na dvě tři hodiny zhasínají. U nás od půlnoci, tak do 3 hod projede na nejfrekventovanější silnici, na Černokostelecké jedno auto za 10 – 15 min. a celé město je rozsvíceno.

Bylo by možná vhodné, aby městská policie denně osvětlení města kontrolovala, starostovi podávala hlášení, a případně světla vypínala. Při dnešní úrovni techniky by ale neměl být problém světla vypínat automaticky a dokonce existují smrákací vypínače, které reagují na změnu intenzity světla. 

Za 2 roky mi bude 80 let a mohlo by mi to být jedno, tak jako našim radním. Mně to ale nedá spát. Není mi jasné, proč se tak mrhá společnými prostředky, vždyť to přeci musí všichni naši šéfové také vidět . Vnucují se proto otázky jako: kdo na tom má zájem, komu to nějak prospívá, nebo komu to přináší přináší nějaký efekt? Dovedl by na ně někdo odpovědět?

Může někdo zodpovědný zveřejnit kolik kWh se za hodinu osvětlením našeho města spotřebuje a co to město stojí?

Josef Trojánek

 

Všechna zapínací místa veřejného osvětlení (VO) města Říčany jsou vybavena soumrakovými spínači, takže se rozsvěcují a zhasínají podle intenzity denního světla. Asi u poloviny zapínacích míst (u těch s největším odběrem) máme regulátory napětí, které od určité hodiny snižují napětí, tudíž světla svítí méně a dochází tak k úspoře elektrické energie nejméně o 18,94 %. Veřejné osvětlení (veškeré lampy) jsou napojeny na příslušné spádové spínače (cca 40) s vlastním soumrakovým spínačem. Tento soumrakový spínač pracuje (vypíná, zapíná) na principu aktuální intenzity světla, která je ovlivněna mj. ročním obdobím, slunečním svitem a meteorologickými podmínkami. Může se stát, že je nutná oprava a údržba VO i během dne. Roční spotřeba elektrické energie za všechny lampy VO je 914,656 MWh.

Městská policie veřejné osvětlení denně kontroluje během služby a v případě, že zjistí závadu na osvětlení, obratem ji oznamuje příslušnému subjektu k zajištění nápravy, a to i v případě, pokud je zjištěno, že nedošlo k vypnutí světel v době, kdy mají být vypnutá. Vypínání světel a jejich rozsvěcení je zajištováno automaticky, včetně čidel na světlo, pokud však dojde k závadě, je možné věc oznámit na příslušnou linku pro poruchy osvětlení na tel. 800 101 109 centrální dispečink ELTODO nebo na městskou policii, která zajistí nápravu. Poruchu veřejného osvětlení lze také oznámit i prostřednictvím webové stránky města Říčany v sekci oznámení poruchy osvětlení.

Václav Horník, Odd. hospodářské správy,
OSM MěÚ Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena