T. J. Sokol Říčany a Radošovice

2. 5. 2020

T. J. Sokol Říčany a Radošovice - 30 let od obnovy

Letošní rok je pro spolek SOKOL, kterému bude za dva roky 160 let, určitým mezníkem. Nejinak je tomu i v naší sokolské jednotě, které bude příští rok již 125 let. Proč mezníkem? Ústředí spolku i naše jednota vytyčily pro následující roky velké úkoly. O spolkových na tomto místě mluvit nebudu. A jednota? Ta si - kromě jiného - odsouhlasila udělat vše pro to, aby oddíly všestrannosti a oddíly sportu měly důstojný stánek – novou sokolovnu. Všichni víme, že úkol to nebude lehký…

Výbor jednoty a všechny členy, kteří sokolovnu velmi potřebují, to neodradí a pro zdar díla udělají maximum. Vždyť ta stávající, postavená rukama radošovických sokolů z rozebraných vojenských baráků, bude „slavit“ za dva roky již tři čtvrtě století. A nejen to je důvodem k výstavbě sokolovny nové. Dnes má jednota takřka 1100 členů všech věkových kategorií a je nejpočetnější sportovní organizací ve městě. Takže pro své členy v odboru všestrannosti ve 22 oddílech (dva oddíly cvičení rodičů s dětmi, tři oddíly předškolních dětí, smíšený oddíl předškoláků a mladších žáků, oddíl mladších žáků, také oddíl dorostenek a nejmladších žen a dále oddíl mladších žen a tři oddíly starších žen) – pro ty všechny jednota potřebuje odpovídající prostory. K výčtu nutno přidat ještě oddíl zdravotního cvičení mužů, nový oddíl rekondiku pro muže a ženy, oddíl jógy pro děti, pro ženy a také pro seniory. V uvedeném odboru všestrannosti jsou dále dvě skupiny rokenrolu dětí a také oddíl florbalu mužů, oddíl sportovních her mužů a oddíl rekreačního volejbalu. Z odboru sportu by v nových prostorách chtěli trénovat členové početného a úspěšného oddílu atletiky, oddílu moderního tance pro 18+ a možná i nejmladší členové oddílu tenisu. Vymyká se jen plavecký oddíl – proč asi? Na  „suchý“ trénink by ale do sokolovny mohli plavci také zaběhnout, že?

Ano, od roku 1990, kdy došlo k obnově Sokola v duchu zakladatelů Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, se jednota postarala o bohatou činnost jak v tělocvičnách, tak na nově zbudovaném atletickém stadionu, před desítkou let zrenovovaných třech tenisových dvorcích a v půvabném malém sále v bývalém objektu vyhořelého kina BIO Sokol. Máme radost, že převážnou většinu členstva tvoří děti a mladí lidé, kteří zde získávají základní sportovní návyky pod vedením zkušených cvičitelů a trenérů. Velmi potěšující ale je, že právě v Sokole si upevňují zdraví i starší věkové kategorie a že i nejstarší členové, sdružení v Sokolském klubu seniorů-Věrná garda, jsou v naší tělocvičné jednotě trvalou a zasloužilou součástí spolku SOKOL.

Přejeme  Tělocvičné jednotě Sokol Říčany a Radošovice do dalších let rozkvět a zdar!

J. Tůmová

 

Rozloučení

V nedožitých 93 letech zemřela nejstarší a věrná členka T. J. Sokol Říčany a Radošovice, sestra Milada Vykoukalová. Budeme na ni vzpomínat nejen jako na  kmotru nového praporu jednoty při jeho slavnostním „křtu“ v r. 2006, ale jako na člověka stále zvídavého, duchem mladého. Otec Milady, sokolský bratr Vladyka, byl v 50. letech rok vězněn a také manžel Josef, bývalý člen Sokola, pobyl v komunistickém vězení 12 let. Výbor jednoty a Klub sokolských seniorů - Věrná garda si bude sestru Miladu s láskou připomínat.

                                                                                 J. T.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena