T. J. Sokol Říčany a Radošovice

31. 1. 2021

Jubilejní vzpomínání pokračuje

V minulém vydání jsme zmínili začátky sokolské jednoty v Říčanech a Radošovicích
před 125 lety. Tentokrát se ohlédneme za historií veřejných cvičení naší jednoty.

Již zkraje svého působení chtěli sokolové prezentovat svou činnost pořádáním veřejných cvičení za účasti sousedních jednot. Veřejná cvičení čítající přes sto cvičenců probíhala většinou na tržišti, na místě dnešního fotbalového hřiště.

Tyto lokální slety se těšily velkému zájmu a ve spojení s koncertem, divadelním vystoupením a zábavou představovaly cenné obohacení společenského života ve městě.

 Výtěžky z akcí putovaly do fondu na výstavbu vlastní sokolovny – členové totiž cvičili v zapůjčeném hostinském sále U Vaverů, či posléze ve školní tělocvičně. Ve třicátých letech, kdy došlo k dočasnému odštěpení radošovické jednoty, probíhala veřejná cvičení i zde, na cvičišti ve Strašínské ulici, kde nyní stojí sokolovna.

Výpravy z Říčan pak nechyběly na žádném z dvanácti všesokolských sletů, které od vzniku jednoty proběhly. Poprvé cvičenci jednotu reprezentovali r. 1901 na Letenské pláni. Ve dvacátých letech se slety přesunuly na strahovský stadion, kam se po roce 1989 také vrátily. Na poslední dva slety (2012, 2018) vyrazili říčanští do vršovického Edenu. 

Jak vykročila naše jednota do nového roku?

Sokolové se postavili situaci čelem a pokračují v aktivitách započatých na podzim.  Cvičitelky dětských oddílů připravují nekontaktní lesní stezky pro děti. Mezi dospělými členy stoupá obliba online cvičení smíšeného oddílu Rekondik. Ke kombinaci jógy, taiči a pilates přibyly nově prvky orgánové jógy.  A oddíly seniorek vyráží na individuální výlety po okolí.

Je patrné, že život říčanského Sokola byl a nadále je pestrý. O to více nás mrzí, že letos není možné uspořádat tradiční šibřinky, na které bychom vás za jiných okolnosti touto dobou zvali. Doufejme, že tradice veřejných cvičení, s níž se v současnosti pokračuje v podobě akademií, nám v květnu dopřána bude.

 

Lucie Lacinová,

 T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena