Tak teď se ukáže, jaké to KM jako celek je

3. 3. 2017

Názor - Václav Macinauer, reakce - Vladimír Polánský zastupitel a radní, Klidné město

MZ mělo dne 8. 2. 2016 na programu m.j. novelizaci OZV 2/2016. Dosud totiž platilo, že výjimky z dodržování nočního klidu byly v kompetenci obecní rady. V důsledku stížností mnoha občanů po celé republice na to, že povolování výjimek je v rukou pouze několika členů obecní rady, kteří mnohdy upřednostní osobní názory nebo zájmy na úkor veřejného zájmu, zákon přesunul tuto kompetenci z obecní rady na zastupitelstva obce, která takové výjimky mohou vydat pouze formou OZV.

U nás v Říčanech tedy dosud tyto výjimky udělovala MR, m.j. pro tzv Starák, což je něco mezi technoparty a festivalem opravdu tvrdé muziky za vydatné pomoci zesilovacích aparatur, za účasti několika set osob, v nočních hodinách ve většině pod vlivem alkoholu, konaném na starém koupadle na Rokytce, to vše uprostřed lesa. Tuto výjimku MR vždy udělila většinou 4 hlasů (Kořen, Špačková, Polánský, Michalička) proti 3 hlasům nesouhlasících (Hraba, Mrázek, Frydrych). Tito 4 radní udělovali této akci výjimku z nočního klidu přesto, že se koná v lokalitě, kde je to v rozporu se zákonem o lesích a zákonem o myslivosti. Říčanská státní správa lesů a myslivosti tuto akci v rozporu se zákonem povolovala, nepochybně proto, aby se zavděčila této části vedení města v čele se starostou Kořenem, která Starák z neznámých důvodů protěžuje. Podle sdělení ministerstva zemědělství je to prý nemoc i jiných některých měst, vykonávajících státní správu v přenesené působnosti, kdy státní správa je poplatná vedení samosprávy, protože to ji de facto zaměstnává. Podle pravidla, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Lze konstatovat, že udělení výjimky pro akci, která se koná v místě, kde je to v rozporu se zákonem, jako vyšší právní normy, je protiprávní.

8. 2. 2016 byl tedy zastupitelstvu předložen návrh na udělení výjimky pro cca 6 akcí, přičemž Starák byl “šikovně“ zařazen doprostřed ostatních bezproblémových akcí a po vyslovené výhradě místostarosty Hraby proti formulaci návrhu, ved. právního odboru Špoková snaživě přispěchala s informací, že Min. vnitra proti návrhu nemá námitky.  Tyto „drobné nečestnosti“, tak typické pro tuto část vedení města, měly evidentně za cíl, aby zastupitelstvo bezelstně schválilo návrh jako celek.

Místostarosta Hraba poté navrhl odložení projednání tohoto návrhu jako celku, protože v něm shledal některé právní vady, právě u toho Staráku, které se musí vyjasnit a návrh doplnit tak, aby zastupitelé přesně věděli, o čem hlasují.

Věřím, že zastupitelstvo jako takové se při novém projednání zachová odpovědněji, nežli dosud zmiňovaní čtyři radní.    

Václav Macinauer

 

Pane Macinauere, stejně jako vy, i já vítám změnu, která přenáší zodpovědnost Rady za udělování výjimek z Obecně závazné vyhlášky o rušení nočního klidu na Zastupitelstvo. Bude to tak lepší. Každé rušení nočního klidu je problematické a při schvalování výjimky je nutné zvážit více faktorů. Chápu, že vám rockový festival „Starák“ leží dlouhodobě v žaludku. Ve svém příspěvku zmiňujete radní za Klidné město (jmenovitě), kteří schválili v loňském roce výjimku pro hudební produkci po 22. hodině. Připomínám, že to nebyla současná politická reprezentace Říčan, která festival „Starák“ uvedla do života. Loňský ročník byl v pořadí již dvanáctý. A jsme u toho. Já, jako zastupitel jsem voleným zástupcem všech obyvatel Říčan, tedy i těch, kteří jsou rádi, že „Starák“ existuje, a pravidelně se festivalu zúčastňují. Smyslem demokracie je nacházet přijatelný kompromis a věřte, že o to usilujeme a že je to častokrát složitá úloha.  Vaším článkem úmyslně stavíte radní za KM (a zcela nesmyslně) proti sobě.  Jedni jsou ti nečestní, kteří hlasovali pro výjimku a druzí, kteří výjimku nepodpořili, mají rozum. Pane Macinauere, tak to ale opravdu není. Rada není hlasovací mašina, každý radní má svůj názor a postoje. Jsme sbor suverénních lidí, kteří ctí demokratické principy a kteří se vzájemně respektují. Já osobně si velmi vážím všech kolegů v radě, a to především pro jejich profesní a lidské hodnoty. A co se týká hlasování o výjimce z OZV pro „Starák“ v loňském roce, tak rada schválila kompromisní řešení: Z pátku na sobotu se produkce ukončí v 1 hodinu v noci a ze soboty na neděli bude od jedné noční hodiny produkce ztlumena na 10 % a ukončena ve 4. Pro hlasovalo 5 radních. Pane Macinauere, pro „Starák“ v roce 2017 já osobně zvednu ruku, můžete si mě poznamenat. Jako mladík jsem bohužel vyrůstal za bolševismu. Byl jsem „mánička“, poslouchal jsem Sabaty a Zepelíny a co bych za to tehdy dal, kdyby něco, jako „Starák“ existovalo!

 

Vladimír Polánský,

zastupitel a radní, Klidné město

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena