Tak tomu trochu nerozumím.

2. 12. 2016

Reakce Václav Macinauer

Nedávno jsem si pročítal usneseni naší MR ze dne 30. 6. 2016, a tam jsem se pozastavil nad tím, že MR doporučila MZ schválit souhlas se stavebním záměrem developera ABCD invest s.r.o., který má v ruce územní rozhodnutí z roku 2009 na stavbu 12 RD s 12 bytovými jednotkami v katastru Voděrádek. Doporučuje odsouhlasit (a MZ to také těsnou většinou 11 hlasů schválilo) zvýšení počtu bytů z 12 na 24, což prakticky znamená místo 12 RD stavbu 12 dvojdomků. Část chodníků vč. pozemků bude pak převedena do majetku města. To asi proto, aby se developer o ně nemusel po následující léta starat sám. Ten dal na infrastrukturu 826 tisíc Kč.

Tak teď čemu nerozumím? Vyhlašujeme populistické referendum, aby se zabránilo přílišnému nárůstu počtu obyvatel, chceme Říčaňákům ztrpčovat život parkovacími zónami apod., a na druhé straně vycházíme vstříc developerovi v zájmu jeho většího vejvaru, což bude mít dopad takový, že proti původnímu UR přibude cca 36 nových obyvatel a cca 18 aut.

Logicky mě napadá, že tady někdo z nás dělá blbce, a za druhé mě napadá otázka, čím je asi ovlivněna taková vstřícnost alespoň většiny našich radních tomuto developerovi? Copak asi tomuto typickému klientelismu předcházelo v zákulisí? 

Opět mne napadá, zda by součástí zápisu z jednání MR nemělo být, jak který konkrétní radní hlasoval, abychom znali postoje  jednotlivých radních ke konkrétnímu bodu, což se dosud skrývá za kolektivním rozhodnutím, ke kterému je potřebná většina 4:3. Protože drtivá většina projednávaných věcí, které jsou v kompetenci MR, do jednání MZ samozřejmě nejdou, takže občané nemají možnost poznat postoje jednotlivých radních, podobně jako při jednání MZ, které je na rozdíl od jednání MR veřejné.

Kdyby náhodou někdo chtěl operovat neveřejností jednání MR, doporučuji mu prostudovat judikáty ÚS, které vysvětlují, co se rozumí touto neveřejností a že občané mají právo znát postoje jednotlivých radních.       

Prosím tímto pana JUDr. Hrabu, místostarostu přes legislativu, aby toto zařadil do programu jednání MZ.

                                                                                                                                                                                        Václav Macinauer

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena