Termín kolaudace ČOV se posunul na konec října

30. 9. 2021

 

 Vzhledem k problémům na stavbě při zprovoznění a dokončení nových částí k navýšení kapacity ČOV Říčany zhotovitel požádal o prodloužení stavby do 27. 10. 2021.  V rámci realizace projektu intenzifikace ČOV docházelo k odkrývání nepředvídatelných skutečností, které si vyžádaly úpravy projekční části a následně také změny a úpravy technického zajištění pro provedení změn. Časové posuny ve stavební části tak odsunuly práce technologické a elektro, přičemž elektro práce mohou být zrealizovány po dohotovení části technologické.

Zároveň se Odbor technické správy města omlouvá za chybně uvedené kontaktní údaje v minulém vydání Říčanského kurýru při vyřizování kanalizační přípojky. Správná kontaktní adresa je:

1. SčV - Kontaktní místo Říčany,  Kolovratská 1476, pí. Jitka Jiráková, tel:323 603 731, email: jjirakova@1scv.cz

 Tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena