Tříkrálová sbírka

1. 1. 2020

Tříkrálová sbírka

Letošní Tříkrálová sbírka proběhne v pražské arcidiecézi od 1. do 14. ledna. V tomto období budeme pořádat sbírku i v Říčanech a okolí. Pokud budete chtít přispět do Tříkrálové sbírky, ale koledníky nepotkáte  ani  nepřijdou k vám domů, můžete se zastavit na Městském úřadě v Říčanech, kde bude kasička v recepci a v odd. ověřování podpisů a listin.

Za každý váš příspěvek do kasičky děkujeme.

 

A co vlastně znamenají písmena K+M+B+nový letopočet a ještě jeden křížek nad písmenem „M“, které vám mohou koledníci napsat posvěcenou křídou na vstupní dveře? Většinou si všichni myslí, že jde o iniciály svatých tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti je to však zkratka latinského požehnání „Christus mansionem benedicat“ neboli „Ať Kristus požehná tomuto domu“. Trojí znamení kříže je na dveřích domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla.

A na začátku nového roku chci popřát všem čtenářům šťastný a požehnaný celý nový rok 2020. Současně chci poděkovat za pomoc a spolupráci všem, kteří nám v loňském roce pomáhali; především farníkům, ale i firmám a školám, které nám vycházejí vstříc, zvláště fi Ekoflór, Pekařství Frydrych, MŠ Srdíčko, ZUŠ a MěÚ v Říčanech.

Marie Junková

Farní charita Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena