Učebna pro dopravní výchovu a Klub Cesta

5. 5. 2024

Na jaře 2025 doslova padne budova, kde od roku 2004 funguje Klub Cesta a učebna dopravní výchovy (Na Obci 2049). Cesta integrace, o. p. s., těmito dvěma službami je nejenom v Říčanech, ale i v regionu Říčan výjimečná a potřebná. Tímto projektem žádáme o pomoc s výstavbou nového prostoru. Budova bude stát ve stejné lokalitě, vedle nového parkoviště. Dopravní výchovou projdou všechny čtvrté třídy v regionu a potřebnost není třeba obhajovat. Všichni chceme, aby naše děti uměly správně a zodpovědně jezdit na kole a neohrožovaly ani sebe, ani ostatní. Klub Cesta je preventivní služba, která pomáhá dětem a mladistvým zvládat zátěžové situace, posiluje jejich psychické zdraví, podporuje je ve zdravém trávení volného času. Nejsou to jen ti „zlobiví“, ale i děti, které nemají dobré podmínky pro osobní rozvoj, hledají samy sebe ve složitém světě a volají o pomoc. My je chceme slyšet.

Naše představa: cca 50 m2 – 1 velká místnost pro výuku v dopoledních hodinách a klub v odpoledních hodinách, posilovna, relaxační a terapeutická místnost, kancelář, sklad a toalety. Součástí této budovy bude další část – multifunkční prostor Na kus řeči.

Výuka dopravní výchovy pro žáky čtvrtých tříd základních škol je organizována ve spolupráci s BESIP a městem Říčany. Čtvrtá třída po daný rok projde 8 hodinami dopravní výuky. Spolupracujeme s 34 školami a do Říčan se v roce 2023 sjelo 116 tříd (jaro a podzim), tj. 2200 žáků.

Klub Cesta je podpůrná a sociálně preventivní služba pro děti a mládež z Říčan a okolí. Ročně spolupracuje se zhruba 300 klienty. Dlouhodobý cíl je zlepšit celkovou spokojenost dětí a mladistvých, naučit je více dovedností a rozvinout jejich schopnost zvládat různé zátěžové situace a z toho plynoucí stres tak, aby to nevedlo k rozvoji psychických poruch, ale naopak se posilovala jejich odolnost.

Markéta Hubínková a Iva Kirejevová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena