Účetní a daňová poradna pro podnikatele

27. 9. 2019

Téma na říjen: Změna v proplácení náhrady  mzdy či platu za první tři dny pracovní neschopnosti 

 

 

Od data 1.7.2019 vstoupila v platnost změna, která zasáhla všechny zaměstnance i zaměstnavatele, a která je v médiích obecně označována jako konec karenční doby. O co se jedná v praxi? Zjednodušeně řečeno: posledních 10 let platilo pravidlo, podle kterého zaměstnanec v případě pracovní neschopnosti  za první tři dny nemoci nedostával žádnou náhradu. Já sama si velmi dobře pamatuji diskuse, které zavedení karenční doby předcházely. Nosným tématem předkladatelů zákona tehdy bylo tvrzení, že zavedení karenční doby odstraní nešvar, kdy se zaměstnanci tzv. „hodili marod“  na jeden až tři dny, aby si tak vyřešili často i záležitosti, které s jejich zdravotním stavem vůbec nesouvisely. A zaměstnavatel to pochopitelně platil, ale co více: ještě musel řešit zástup za takto nepřítomného zaměstnance. Naopak odpůrci karenční doby argumentovali tím, že se zaměstnanci budou pod vidinou snížení příjmu bránit nástupu na nemocenskou, budou ignorovat své zdravotní problémy a tím celkově zhoršovat svůj zdravotní stav a v konečném důsledku i pracovní výkon. Není mou ambicí hodnotit, která strana má větší či menší pravdu. Faktem ale je, že od 1.7.2019 karenční doba neplatí, takže náhradu mzdy nebo platu za celých prvních 14 dní nemoci vyplácí svým zaměstnancům zaměstnavatel, a od 15. dne tuto povinnost přebírá stát, respektive příslušná SSZ. Pro nás, mzdové účetní, tato změna znamená hlavně upgradovat mzdový software, aby výpočet náhrady pro zaměstnance byl určitě správný. Protože pracovní neschopnost sama o sobě je pro zaměstnavatele náročná i z pohledu organizace a administrativy, mnozí zaměstnavatelé v souvislosti s touto změnou začali posilovat (nebo i nově zavádět) institut  tzv. sick days – tedy možnosti, aby zaměstnanec v rámci roku mohl čerpat předem určený počet dní, které budou evidovány jako dny odpracované (bude za ně vyplácena mzda nebo plat v plné výši) ale zaměstnanec si tomto čase vyřídí své soukromé záležitosti - například i krátkodobou zdravotní indispozici. V souvislosti s tématikou mezd na tomto místě ještě upozorním na další významnou změnu, kterou je zavedení elektronických neschopenek od 1.1.2020. Určitě se tomuto tématu budu věnovat v některém ze svých dalších článků. V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat RADIUS Říčany s.r.o., kde se vám rádi budeme věnovat. 

 

Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303,

vera.tauberova@radiusricany.cz

 

RADIUS Říčany se odstěhoval do vlastních prostor

Vážení čtenáři Kurýru, dovolím si na tomto místě vás informovat o jedné hodně zásadní změně, a tou je přestěhování účetní a daňově poradenské kanceláře RADIUS Říčany s.r.o. do vlastních prostor. Ano, je tomu tak – od ledna 2016 RADIUS dobře fungoval v pronajatých prostorách v OC Lihovar, které určitě vyhovovaly z pohledu komfortu a slušné úrovně pracovního prostředí jak pro naše zaměstnance, tak i pro naše klienty. Kdo podniká v pronajatých prostorách, určitě mi dá za pravdu, že nájemní vztah s sebou nese nejen závazek platit pravidelně určitou dohodnutou částku, ale vedle peněz zde funguje ještě další rovina, a tou je komunikace či nekomunikace  s majitelem nemovitosti, omezení plynoucí z prostého faktu, že pronajatý objekt nevlastníte. Každý váš záměr či plán musíte podřídit tomu „co na to řekne majitel, zda s tím bude souhlasit“. A když se naskytne možnost přesunout se do vlastního, jen málokdo by jí odolal.  A to potkalo i RADIUS – v únoru 2019 firma zakoupila nemovitost, která nám dobře zapadla do konceptu silné a zdravé firmy, kterou RADIUS určitě je a do budoucna i bude – pevně tomu věřím a udělám vše pro to, by to tak bylo. Upřímně musím přiznat, že jediný negativní moment na našem přestěhování jsem spatřovala v možných reakcích našich klientů, kteří prostě byli na Lihovar zvyklí. Ale byla jsem překvapena – při projednání stěhování jsem nezaznamenala ani u jediného klienta negativní reakci. Naopak! Všichni shodně konstatovali, že stěhování do vlastního chápou a nemají s ním problém. Chtěla bych touto cestou všem našim klientům opravdu ze srdce poděkovat za tuto jejich reakci a podporu. Moc si toho vážím a beru to jako motivaci do naší práce, která má opravdu smysl. Vám čtenářům mohu slíbit, že i nadále se budete s mými články v Kurýru setkávat, i nadále platí, že se vám rádi budeme věnovat
i v nových prostorách na adrese Smaragdová 656, Kamenice Struhařov. S úctou                

                vaše Věra Tauberová  

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena