Ukončení veřejné sbírky pro obětavé zdravotníky

2. 5. 2021

 

Město Říčany vyhlásilo 2. dubna loňského roku veřejnou sbírku ve prospěch rodin zdravotníků, kteří se v důsledku svého povolání nakazili nemocí COVID-19 s fatálním důsledkem. Sbírka na dobu neurčitou byla vyhlášena na podnět novinářky, která o první tragické události informovala. Celkový výtěžek činil k 15. 4. 2021 částku 548 853,89 Kč. Během konání sbírky se podařilo vypátrat dvě takto postižené rodiny. Každé z nich byla věnována částka 150 000 Kč formou darovací smlouvy. Na účtu určeném pro uvedenou sbírku zbývala k 15. dubnu 2021 částka 248 853,89 Kč. „Přes značnou snahu se bohužel nepodařilo zjistit další postižené rodiny. Město kontaktovalo Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a hlavního hygienika ČR. Z odpovědí uvedených institucí jednoznačně vyplynulo, že vzhledem ke GDPR není možné kontakty na postižené rodiny předávat,“ říká místostarostka Hana Špačková. Informace o sbírce proběhla ihned po jejím vyhlášení 7. dubna 2020 prostřednictvím webu, FB města Říčany a v květnovém vydání Kurýru, informovaly o ní i další nejen zpravodajské weby. Na Novinkách.cz zazněla 25. 11. 2020 naléhavá výzva Vladimíra Kořena, ve které město Říčany nabízí pomoc rodinám obětí COVID-19. Současně byla zveřejněna také na FB města Říčany, přebraly ji i další zpravodajské servery. Ani po této výzvě se nikdo z postižených neozval. Proto komise, která byla zřízena za účelem rozdělení darovaných finančních prostředků předmětné sbírky, navrhla, aby zbývající částka byla věnována Thomayerově nemocnici ve prospěch osob (včetně zdravotníků) léčených na Pneumologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice za účelem pořízení vybavení pro tuto kliniku. „Chtěli bychom moc poděkovat všem dárcům, kteří na sbírku přispěli. Částka, kterou se podařilo vybrat, je obdivuhodná. Dvěma rodinám se díky tomu podařilo pomoct a zdravotníkům a pacientům pneumologické kliniky zbývající peníze jistě pomohou také. Ještě jednou velké díky,“ dodává místostarostka a členka komise Hana Špačková. O darovací smlouvě ve prospěch Thomayerovy nemocnice rozhodne v květnu Zastupitelstvo města Říčany. Vzhledem k tomu, že na účet veřejné sbírky již nepřichází žádné finanční dary, rozhodla rada města o jejím ukončení k 30. dubnu 2021.

                Tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena