Ulice Mozartova

27. 10. 2017

Názor - Václav Postránecký; Reakce - Zdeněk Hraba, místostarosta

Vážený pane místostarosto, Zdeňku Hrabo.

Jmenuji se Václav Postránecký a bydlím v Říčanech – Radošovicích, tedy v žádném hypotetickém městě, jak jste se ráčil otevřeně vyjádřit. Ulice, kterou nazýváte Jednou, se jmenuje Bílá a my její obyvatelé ji máme rádi. Dlouho totiž patřila k našim pozemkům. Nebyla veřejná. Na naléhání města jsme ji bez nároku na finanční náhradu, městu popustili. Že je ve správě města již mnoho let se pozná i podle momentálního stavu.

Ulice Bílá byla a ještě stále je, z pohledu dopravního užívání podle zákona slepá. Krkolomné spodní spojení se soukromou cestou Pod bahnivkou, odporuje všem nárokům bezpečné jízdy. Přičemž tato soukromá cesta ležící na území Prahy a nikoli Říčan, má jen jeden jízdní pruh a obousměrný provoz vyžaduje od vyhýbajících se řidičů nezákonné najíždění na přilehlé pozemky.

Úsek ulice Mozartova v místech, kde se jen s krajními obtížemi bezpečně vyhnou protijedoucí osobní auta je zároveň jedinou komunikací pro pěší, včetně matek s kočárky a malými dětmi.  Úsek, o kterém nás město ujišťuje, že nebude bezpečný, protože z něj vlastní pouze nudličku vhodnou tak pro pěšinu. Úsek, který je v zimě zavátý a v létě zarostlý a přesto vše používaný jako silnice pro tranzitní dopravu přes Říčany, není přeci vhodným sousedem mateřské školky.

Při jednání o školce a při hledání řešení obtížné dopravní situace jsme na vás měli smůlu, pane místostarosto. Neobjevil jste se ani jednou, ač sám bydlíte v sousedství dotčené lokality. Dozvěděl byste se, že původní důvod k umístění mateřské školky bylo klidné prostředí, které tam kdysi panovalo. Neexistující klidová zóna by pak hrozila být klamáním a důvodem k odnětí dotací na mateřskou školku.

Dopravní situací v Říčanech trpíme všichni. Útrapy ale nejsou rozděleny spravedlivě. Masku bezohledných sobců nám nasazujete neprávem. Nepatří nám. Komfortu pro Bílou ulici jsme byli jednou provždy zbaveni. Panující situace momentálně přináší komfort jen vám a vám podobným, na náš úkor a beze snahy, z vaší strany, o rozumné řešení.

Václav Postránecký

s podporou obyvatel ulic Bílá, Blatouchová, Kosatcová, Leknínová, Lotosová, Mozartová, Pod Bahnivkou, Stulíková, Třezalková

 

 

Vážený mistře, pane Václave Postránecký, Váš příspěvek jsem se zájmem očekával.  O tom, že bude, mě pan starosta informoval s předstihem.  Nepřekvapuje, že Váš příspěvek přejímá „nosné myšlenky“ z úvodníku říjnového Kurýru o mé neúčasti v (nota bene) nezákonném „vyjednávání“ představitelů města v úředním řízení o stavbě školky v ulici Bílá. A pak ještě píšete o dotacích, o vlastnictví  pozemků a o historii.  Ani tyto informace a jejich interpretace nejsou nepochybně Vaše původní a ani přesné. Vaše, pochopitelně laická, exkurze do práva o údajně nezákonném zřízení účelové komunikace v minulosti, je pak věcně nesprávná a nepravdivá. Ale i to jde především na vrub zdroje Vašich informací. Vlastní podstatou Vašeho příspěvku je jen snaha o odpoutání pozornosti od oné zásadní skutečnosti, totiž, že celý příběh o zamezení provozu v ulici Bílá a Mozartova je výsledkem nezákonného handlu mezi některými představiteli města a některými obyvateli ulice Bílá: „Vy vezmete zpět své námitky a připomínky v územním řízení o stavbě školky a my Vám za to zaslepíme ulici.“ To jste nepopřel, jen prostě pominul. Navíc prezentujete pozoruhodný názor, že dřívější (údajné) nezákonnosti osp
ravedlňují nezákonnosti v současnosti. To já ale odmítám, stejně jako všechny podobné ilegální „obchody“.      O tom, že intenzita dopravy obyvatelům Říčan ztrpčuje život, není sporu. Jenže obyvatelé jiných postižených říčanských ulic nemají „vyjednávací potenciál“ jako Vy. V jejich sousedství město nic nestaví a nikdo významný tam nebydlí. Slušné město ale musí přistupovat ke všem svým obyvatelům stejně.  Bez předem vybudovaného odbočovacího pruhu u hotelu Pratol (s praxí prověřenou funkčností této dopravní úpravy) se doprava ze zaslepené či zjednosměrněné Mozartovy ulice jen přelije do ulic Haškovy, Březské, ke škole. Výrazně tak zhorší současnou nedobrou dopravní situaci ve městě. Jediný možný sjezd na dálniční přípojku se stane „parkovištěm“. Podstatné ale je, že doprava z Vaší ulice bude obtěžovat jinde a někoho jiného, že. Pan starosta od jara zná můj názor, že omezení průjezdnosti Mozartovy ulice je možné až poté, kdy bude koncepčně vyřešeno křížení Černokostelecké a dálniční přípojky. Váš nedůstojný osobní atak, týkající se mého údajného osobního komfortu a komfortu mně podobným, ale komentovat nehodlám. Musel bych pak napsat další bajku o některých způsobech úřadování a kšeftování.    

Zdeněk Hraba,

místostarosta

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena