V Říčanech proběhl Den záchranářů

28. 6. 2019

Každý se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoci od Integrovaného záchranného systému. Navíc v době letních prázdnin zažívají děti řadu rizikových situací, u kterých nemusí vědět, jak správně reagovat. I proto proběhla 18. června, zejména pro školní děti, na Masarykově náměstí v Říčanech veřejná akce Den záchranářů. Součástí akce byly nejen prohlídky stanovišť jednotlivých složek, ale také akční ukázky. Účastníci mohli např. vidět zásah proti nebezpečnému pachateli, zadržení osoby za použití donucovacích prostředků, poskytnutí první pomoci a záchrany osob. Dále hasičskou výzbroj a techniku, stříhání vozidla, praktickou ukázku slanění osob z výškové plošiny. V neposlední řadě ukázky práce záchranářských psů a pro nejmenší účastníky ukázku první pomoci za pomoci oslíka a pohádkových postav. Účastnilo se minimálně 2000 dětí. Přítomné přivítal a složkám IZS za jejich práci poděkoval i pan starosta Vladimír Kořen.

Akci pořádala Cesta integrace, o.p.s. za významné spolupráce města Říčany, Městské policie Říčany, Sboru dobrovolných hasičů Říčany, Hasičského záchranného sboru Říčany, Asociace dobrovolných záchranářů, Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Policie ČR, BESIP týmu, Celní správy ČR, organizací K9 Rescue, Chytré péče, MAS Říčansko, TM&team či Oslíků na cestách. Na akci finančně přispělo město Říčany, dále Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, výborné pečivo věnovalo pekařství Frydrych. Všem patří velký dík.

Za Cestu integrace

Petra Nyklová, Tereza Zajíčková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena