Vesmír Říčany

29. 8. 2021

Pod Luží ožily řecké báje

Na začátku to vypadalo idylicky. Děti přijely do slunného Řecka, aby se vyvětraly po roční distanční výuce. Stali se z nich archeologové archeoložky a měly prozkoumat nové starověké naleziště pod vedením českého Indiana Jonese v důchodu. Absolvovaly přednášku, jazykovou školu i kopáčskou praxi, protože při správné archeologii si musíte ušpinit ruce od hlíny.

Jak to na našem táboře bývá, jednoho večera ale nastal zvrat. Děti objevily tajemnou skříňku, která je přenesla do starověkého Řecka, kdy se ještě mezi lidmi normálně objevovali bohové. Děti se seznámily s vládcem bohů Diem a s jeho božskými potomky. Než je bohové mohli poslat zpět do roku 2021, objevila se Pandora, kterou posedlo zlo z její pověstné skříňky. Porazila všechny bohy a převzala vládu na světem, který se rozhodla obrátit naruby a zničit. Dětem tedy nezbývalo nic jiného, než bohům vrátit jejich sílu, aby zachránily svět a mohly se vrátit domů. Plněním různých úkolů táborníci získávali insignie, pečetě s mocí bohů. Zároveň se rozdělili do pěti kultů zasvěcených jednotlivým bohům. Z těchto pěti bohů měl na konci vzejít jeden „bůh-šampión“, který bude mít dost síly na to, aby Pandoru porazil. Děti musely prokázat sílu, odvahu, rozum a důvtip. Provozovaly starověkou seznamku, aby do světa vrátily lásku. Bojovaly s Trójany a příšerami. Odvážně se vydaly do podsvětí. Soutěžily na olympiádě nebo secvičily starořecké drama. Na základě získaných bodů z jednotlivých her nakonec vyhrál kult boha války Árese. Díky své nové moci Áres dokázal z Pandory vytáhnout zlo, tím ji zachránit a zlo uzavřít zpět do skříňky. Nakonec bohové, vděční dětem za záchranu světa, otevřeli portál a děti se mohly vrátit do své doby, za svými rodiči, zvířátky a počítači.

Příprava letošního tábora byla podobně náročná jako v loňském roce. Ale zvládli jsme to, přestože dlouho panovala nejistota, za jakých podmínek budou moci tábory fungovat a jak bude probíhat testování dětí. Úroveň naší hygieny jsme povýšili na další úroveň, když jsme v průběhu jara postavili novou dvousprchu s lehce dostupnou teplou vodou. Počasí si s námi na konci tábora pěkně pohrávalo. Závěrečný táborák jsme kvůli dešti museli zapalovat nadvakrát. A ten samý déšť způsobil, že zatímco děti v sobotu odjely domů, vedoucí museli zůstat do neděle, aby mohli sklidit celý tábor, a hlavně suché plachty. Přestože jsme byli svědky lokálních povodní, nás nevyplavily, a další den jsme mohli v klidu odjet domů.

Na závěr se sluší poděkovat. Dětem, že se odvážily vyjet a pobývat v přírodě po roce, který strávily především doma. Jejich rodičům, že se zapojili do přípravy tábora a vyrobili tógy, aby jejich ratolesti do starověkého Řecka zapadly. Vedoucím a praktikantům – za všechno, jarní přípravu kostýmů a zázemí, a především za nasazení u dětí, her nebo zajištění jídla a topiva. Také se letos zapojilo několik vedoucích v záloze, kteří se velkou měrou podíleli na konstruování nové sprchy nebo na grafické stránce celotáborové hry. Všem díky! Tak zase za rok!

Za Vesmír Říčany, z. s.,

vedoucí Vašek

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena