Vyhlídka Rozpakov

29. 3. 2024

Severní část říčanského katastru je územním plánem vymezena jako přírodní park Říčansko. Uprostřed tohoto přírodního parku u rybníka Rozpakov je malá vyvýšenina. Na té navrhujeme postavit vyhlídku. Z té bude vynikající rozhled po celém přírodním parku. Je to jedinečné místo, jiné takové v Říčanech není. Odtud je kolem dokola vidět jen přírodní krajinu bez zástavby. Vše je schované za zelení. Nejsou vidět chaty u Srnčího rybníka ani zástavba u Oázy ani Světice ani chaty u Thomayerovy ulice. Severním směrem za poli je jen v dáli na obzoru vidět pár staveb ze Říčan. Na východ a západ jsou samé stromy, severovýchod dává jen tušit železnici, za ní Kopešín a lesy u Olivovny, na jihu rybník Rozpakov a za ním pole.

Rybník Rozpakov je místo, kde se stýká několik zajímavých tras. Naučné stezky Ríčansko a Cesta kocoura Mikeše, cyklostezka, cesta ze Světic kolem říčanské hájovny, Alej říčaňáků. Prochází tudy mnoho lidí, a tak je předpoklad, že vyhlídka bude sloužit mnoha milovníkům přírody. Odhadujeme, že v průběhu roku může vyhlídku využít 2000 osob.

Vyhlídka bude čtvercového půdorysu cca 2,5 × 2,5 m, podlaha ve výšce cca 2 m. Zastřešení bude ve tvaru čtyřbokého jehlanu, který ochrání vyhlídkovou plošinu před účinky počasí. Uprostřed bude situované schodiště, bude zde také chráněné před počasím. Krytina bude plechová nebo šindelová.

Nosná konstrukce bude postavena z dřevěných sloupů a trámů, podlaha plošiny a schody z fošen. Konstrukce bude zakotvena v betonových patkách. Vše bude provedeno odbornou firmou na základě projektové dokumentace.

K vyhlídce bude zbudovaná přístupová pěšinka 1,5 × 15 m s mlatovým povrchem, také plocha pod vyhlídkou a kolem vyhlídky o rozměrech cca 5 × 5 m bude mít mlatový povrch.

Jiří Pánek

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena