Výzva k údržbě dřevin

31. 1. 2021

Výzva k údržbě dřevin a zeleně, zasahujících do chodníků, pozemních komunikací a zakrývajících dopravní značení a veřejné osvětlení

Odbor technické správy města Říčany vyzývá vlastníky, jejichž pozemkové parcely přiléhají k chodníkům a pozemním komunikacím, aby dbali o údržbu svých dřevin a zeleně a v případě jejich přerůstajících částí, zasahujících do průchozích či průjezdních profilů pozemních komunikací, tyto části neprodleně odstranili a průběžně udržovali. Současný stav je v některých ulicích takový, že přerůstající větve narušují běžné užívání místních komunikací (zakrývají dopravní značení) a ohrožují bezpečnost a plynulost provozu na nich (zhoršují rozhledové poměry), na chodnících znemožňují nejen běžný pohyb lidí, ale současnosti zejména zamezují provádění zimní údržby.

Vyzýváme proto všechny, kterých se tento problém týká, aby zjednali neprodleně nápravu a provedli údržbu svých stromů a keřů sousedících s pozemními komunikacemi a chodníky.

Tato povinnost údržby zeleně vyplývá z § 35 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Vlastník pozemku je povinen úpravy zeleně provádět na vlastní náklady.

Dále upozorňujeme, že, v případě vlastního zjištění (či podnětu) přerůstajících dřevin a zeleně, vlastník (správce) místní komunikace vyzve osobně vlastníka dřevin k jejich úpravě. Jestliže nebude zjednána náprava, zahájí příslušný silniční správní úřad s vlastníkem pozemku správní řízení ve smyslu § 35 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že ani tak nedojde k nápravě, zajistí město prořez přerostlé zeleně na vlastní náklady a vynaložené náklady bude požadovat (či vymáhat) po vlastníkovi pozemku.

Ludmila Součková,

referent správy zeleně

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena