Začala demolice nedokončené věznice

30. 9. 2023

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo s demolicí torza nedokončené věznice. Na tomto pozemku pak vyroste Středisko správy a údržby dálnic (SSÚD). Stavět by se mělo začít v roce 2025 (nejpozději 2026). Odhadované náklady na stavbu budou kolem 300 milionů korun.

Během demolice vznikne cca 14 500 tun suťových odpadů. V souladu se zákonem o odpadech, který hovoří o předcházení produkce odpadů a jejich ukládání na skládky, bude suť tříděna, drcena a recyklována, aby mohla být využita v rámci výstavby SSÚD.

„Demolice s úpravou území by měla být podle smlouvy dokončena do konce února. Samotná realizace probíhá rychleji, takže je předpoklad, že práce budou dokončeny do konce letošního roku,“ sdělil Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR. Ten také potvrdil, že ŘSD chce zahájit práce na Pražském okruhu v úseku mezi Běchovicemi a dálnicí D1 na konci příštího roku. Nyní běží výkup pozemků a zároveň by letos mělo být vydáno i stavební povolení. „Pak bude samozřejmě záležet na vypořádání podaných odvolání proti rozhodnutí o stavebním povolení, jež určitě dorazí, a také na průběhu výběrového řízení na zhotovitele, které plánujeme vyhlásit ještě tento rok,“ uvedl Radek Mátl.

Samotný pozemek bývalé věznice byl naposledy využíván před sametovou revolucí. Za 30 let bez využívání se z pozemku stal přirozený biotop pro mnoho druhů živočichů (ledňáčci, užovky, ještěrky, v zatopených sklepích se dokonce vyskytují ryby). Před vlastní demolicí se provádí odchyt živočichů odbornými pracovníky. Odchycená zvířata jsou přemístěna mimo území demolice, kde se zároveň nainstalují zábrany zamezující návratu živočichů na původní místo.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena