Zahajujeme výstavbu nové udržitelné školy budoucnosti

27. 11. 2023

Město Říčany zahájilo výstavbu nové budovy 1. ZŠ na Komenského náměstí, která bude stát 701 milionů korun včetně DPH (plánovaná kapacita je 540 žáků). Stavba by měla být hotová do listopadu 2025. Podle projektu v nové budově školy vznikne osmnáct kmenových tříd, odborné učebny, jídelna a moderní kuchyně. V dalším propojeném objektu vyroste tělocvična, včetně venkovního sportoviště. Vyřešena je i dopravní infrastruktura v blízkosti školy a park pro veřejnost.

Budovu v pasivním energetickém standardu budou vytápět tepelná čerpadla. Na zelených střechách školy a tělocvičny instalujeme fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny.

Čeká nás náročná a pro město velmi významná investice, která na přechodnou dobu sníží komfort rezidentů, kteří bydlí v blízkosti stavby. Naším cílem je omezit negativní dopady stavby na minimum. Děkujeme všem za spolupráci a trpělivost.

Potřebují Říčany novou budovu školy?

Kapacita základních škol zřizovaných městem už je na svém maximu. Výstavba nové budovy 1. ZŠ je však nutností nejen kvůli zvýšení celkové kapacity škol, ale i z důvodu zlepšení kvality výuky. V Říčanech fungují tři základní školy (navíc 4. ZŠ, která je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami). Celkový počet žáků dlouhodobě roste – v roce 2019 naše školy navštěvovalo 2004 dětí, v letošním roce již 2195. Vzhledem k tomu bylo nutné ve všech školách navýšit počet žáků ve třídách a zrušit odborné učebny. K výuce jsou využívány i prostory družiny. Tato situace je náročná pro pedagogy i pro samotné děti. Vedení škol se pak musí vypořádávat s obtížnou organizací provozu škol.

Nová budova nám také umožní věnovat pozornost dalším školám a provést rozsáhlejší rekonstrukce, které starší budovy vyžadují, zejména budovy 1. ZŠ na Masarykově náměstí a v Olivově ulici. V budoucnu si jistou rekonstrukci zaslouží i 2. ZŠ Bezručova. Nejnovější 3. ZŠ u Říčanského lesa, která byla otevřena v roce 2010, sice opravy nepotřebuje, ale i zde byly zrušeny všechny odborné učebny, které měly sloužit k efektivnější a atraktivnější výuce. Původní kapacita 3. ZŠ se zvedla z původních 540 žáků na 760.

Co nás čeká při zahájení stavby?

Práce budou probíhat ve všední dny od 7 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 15 hodin. Stavbu zahájíme skrývkou ornice, která bude uchována k dalšímu použití v areálu staveniště,“ vysvětluje stavbyvedoucí Zbyšek Haltuch. „Poté budou následovat výkopové práce. Zeminu, kterou nevyužijeme k zpětnému zásypu, bude nutné odvézt do deponie. Do konce roku bychom chtěli zahájit zakládání pilotů pro základy budov. Nákladní vozidla a další techniku budeme před výjezdem z areálu čistit, abychom eliminovali znečištění komunikací. Plánujeme i průběžné zametání komunikací,“ dodává pan Haltuch. „Všem rezidentům děkujeme za trpělivost a omlouváme se za případné komplikace.“

Nová škola bude přívětivá pro děti i pro své okolí

Návrh školy na Komenského náměstí byl vybrán odbornou porotou z dvaceti návrhů v architektonické soutěži v roce 2018. Od počátku bylo jednou z hlavních myšlenek vytvořit stavbu, která přirozeně doplní okolní zástavbu a bude přívětivá pro děti, pedagogy i pro Říčaňáky, kteří bydlí v jejím okolí nebo procházejí kolem. „Jde o velkou stavbu, proto to nebyl úplně jednoduchý úkol,“ vysvětlují projektanti projekční kanceláře Rusina Frei, s. r. o. „Nakonec se podařilo najít řešení s oddělenými budovami vlastní školy a tělocvičny, mezi kterými je možné procházet. Obě budovy jsou také částečně zapuštěné do terénu, pročež nejsou příliš vysoké. Abychom zabrali co nejméně veřejné zeleně, je školní dvůr na zelených terasách budovy.

Chtěli jsme vytvořit moderní a udržitelnou školu. Proto je škola ze dřeva. Bude se jednat o největší dřevěnou školní budovu v pasivním standardu v Česku. Zatímco v zahraničí nejde o neobvyklou věc, v našich podmínkách jde o premiéru.

Nyní začíná fáze výstavby, takže naše práce zdaleka nekončí. Budeme provádět tzv. autorský dozor a ve spolupráci s městem dohlížet na to, aby byla stavba realizována podle projektu. Věříme, že se dílo podaří dokončit ke spokojenosti všech,“ dodává architekt Martin Rusina.

Žáci dojdou do školy pěšky během chvilky

Než bude stavba dokončena, zpracujeme ve spolupráci s dalšími říčanskými školami úpravu školských obvodů, aby ke každé škole spadal přirozený okruh ulic, odkud budou mít žáci do své školy optimální docházkovou vzdálenost,“ říká místostarostka Hana Špačková. „Například děti z Komenského náměstí, které nyní patří do 3. ZŠ u Říčanského lesa, budou mít od září 2026 jako spádovou novou 1. ZŠ. Drobných úprav se dočkají všechny stávající spádové obvody. Nyní provádíme propočty a analýzy podle údajů v registru obyvatel, tedy přesněji zjišťujeme počty dětí v jednotlivých obvodech, ulicích a oblastech. S případnými změnami, které nastanou nejdříve od školního roku 2026/2027, vás včas seznámíme,“ uzavírá paní Špačková.

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena