Žákovská knížka

30. 9. 2016

Názor Andrea Klapálková

„Babičko, já už mám tři sluníčka a dvě jedničky,“ volá Maruška, čerstvá žákyně první třídy. „No tak ukaž“ povídá babička a nasazuje si brýle. „Ale babičko, to ti ukážu v počítači, mám napsané heslo a ta sluníčka a jedničky uvidíš tam,“ chlubí se holčička. „ Ale holčičko, já přece žádný počítač nemám,“ odpoví babička. Maruška zesmutněla, byla tolik pyšná na své první úspěchy.

„Ale pojď, něco ti ukážu,“ konejší babička vyrážející se slzičky. Ze spodního šuplíku stolu vyndá černé desky. Babička a vnučka se posadí ke stolu. „Tak tady mám schovaný celý svůj život,“ konstatuje babička. Rozevře desky, kde jsou složená vysvědčení její obecné a měšťanské školy. „Podívej, tady mám známky z mravů, vždy výborné, z náboženství a jazyka českého také výborné, počty byly chvalitebné, na dějepravu nás měl přísný pan učitel, který chodil s rákoskou a zlobivé kluky trestal“. „A babičko, nebolelo to?“ diví se Maruška. „To víš, že bolelo, ale doma se s tím nechlubili, ještě by slízli od tatínka pár pohlavků!“.

„Když, Maruško, listuji těmito deskami, promítá se mi celý můj život před očima – obecná škola, měšťanská, učení, pak by mohl následovat oddací list, křestní listy dětí. Podívej, tady mám schované žákovské knížky svých dětí. Jsou tu zapsaná jména učitelů, známky, pochvaly i poznámky, čtvrtletní hodnocení. Tvoje maminka měla pochvaly, ale strýc Jan spíše poznámky za házení houbou nebo bitky se spolužáky. Vidíš, maminka má jedničky z češtiny, přírodopisu a dějepisu, Jan z matematiky, fyziky a zeměpisu.“

„Ukaž žákovskou knížku, to byla první otázka nás, rodičů, při návratu dětí ze školy. Pokud ji vyndaly rychle, bylo vše v pořádku, když ji Jan dlouho hledal v aktovce, tušila jsem malér,“ směje se babička. „Ze známek v žákovské knížce následovalo vysvědčení,“ listuje babička dále. „Za hezké známky dostaly děti sladkou odměnu,“ zavírá babička černé desky.

Vidíš, Maruško, a čím se budeš jednou chlubit ty, až zestárneš, myslí si babička a zavírá spodní šuplík s deskami.

Andrea Klapálková

 

 

Elektronická žákovská knížka

 

Od nového školního roku naše škola zavádí elektronickou žákovskou knížku.

Před samotným zavedením běželo ve 4. třídách prvního stupně pilotní ověřování, a to v druhém pololetí loňského roku. Cílem bylo potvrdit si životaschopnost této formy sdělení jak směrem k dětem, tak pro zákonné zástupce.

Závěry pilotování byly příznivé. Vedení školy se proto rozhodlo zavést elektronickou žákovskou knížku jako jednu z možných forem sdělování průběžné klasifikace žáků.

Rodiče byli s novou formou komunikace seznámeni na první třídní schůzce. Zároveň byli třídní učitelé připraveni i na to, že pokud někomu tento způsob nevyhovuje, bude mu zachována papírová žákovská knížka.

Žáci prvního a druhého ročníku nikdy v minulosti žákovskou knížku nepoužívali, ta se dostala dětem do ruky až ve třetí třídě. Děti 1. a 2. tříd používaly ke komunikaci s rodiči záznamníčky, v některých třídách fungoval již od 1. ročníku portál iŠkola.

Ze strany školy zavedení elektronické žákovské knížky považujeme za nabídku, nikoli jedinou formu informování. Využívání moderních komunikačních technologií má již své pevné místo v našich životech a úkolem školy je učit žáky s nimi zacházet. Rádi bychom systém do konce října 2016 tedy prověřili, a poté formou dotazníkového šetření požádali rodiče o vyjádření názoru.

Zákon škole nařizuje povinnost informovat zákonné zástupce o průběžných výsledcích vzdělávání žáka. Není však specifikována či preferována jedna či druhá podoba sdělení.

Škola nabízí dvě možnosti a je jen na zákonném zástupci, jakou formu si zvolí. Škola bude rozhodnutí zákonného zástupce respektovat.

 

Marie Lejčková

ředitelka 2. ZŠ Bezručova Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena