Zápisy k povinné školní docházce do základní školy

21. 3. 2020

Zápisy k povinné školní docházce do základní školy

Zápisy dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 letos výjimečně proběhnou bez dětí, a to jako mimořádné opatření MŠMT ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Zápis bude nově probíhat v týdnu od 3. do 9. dubna 2020 – b e z  d ě t í

Jak bude zápis probíhat?

- Zákonný zástupce vyplní přihlášku k povinnému vzdělávání a zápisový lístek v elektronickém systému (do 3. 4. 2020)

- Pokud má zákonný zástupce zřízený elektronický podpis, může podepsanou přihlášku zaslat e-mailem řediteli školy (v týdnu od 3. do 9. 4. 2020)

- Pokud má zákonný zástupce datovou schránku, může přihlášku zaslat řediteli školy datovou schránkou (v týdnu od 3. do 9. 4. 2020)

- Pokud nemá zákonný zástupce elektronický podpis ani datovou schránku, bude postupovat podle těchto pravidel:

Pravidla pro osobní návštěvu školy – předání přihlášky - v rámci zápisu dítěte k povinné školní docházce (v týdnu od 3. do 9. 4. 2020) :

- V elektronickém systému si zaregistrovat den a čas, kdy se můžete do školy osobně dostavit

- V uvedený den se dostavit přesně na čas do budovy školy (v ochranné roušce, čekající budou v rozestupech)

- Přítomnému pracovníkovi školy předložit přihlášku ke školní docházce a do školní družiny

- Ke kontrole předložit dále rodný list dítěte a občanský průkaz

- Pracovník školy přihlášku zkontroluje, vytiskne a zákonný zástupce podepíše

- Okamžitě poté zákonný zástupce školu opustí

Školy budou zabezpečeny tak, aby se nevyskytovalo v jednom prostoru víc než 10 osob, pracovníci budou v ochranných prostředcích (rouška, rukavice). Škola bude řádně vydezinfikována.

Správní řízení započne dnem 9. dubna 2020. Do jednoho měsíce rozhodne ředitel školy o přijetí či nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Veškeré informace získáte na webových stránkách základní školy, na webu města Říčany nebo v systému elektronického zápisu.

Základní školy zřizované městem Říčany:

1.základní škola Masarykovo náměstí Říčany; https://www.zs-ricany.cz/

2.základní škola Bezručova Říčany; https://www.2zsricany.cz/

3.základní škola U Říčanského lesa Říčany; https://www.zs.ricany.cz/

4.základní škola Nerudova Říčany; https://4zs.ricany.cz/

Elektronický systém pro zápis údajů: https://skoly.ricany.cz

V případě potřeby se dotazujte u ředitele školy, kontakty naleznete na webu školy.

Hana Špačková, místostarostka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena