Zastupitelstvo schválilo rozdělení dotací v programu Sociální služby 2023

27. 10. 2023

Dne 10. 5. 2023 schválilo Zastupitelstvo města Říčany pod číslem usnesení 23-04-009 program Sociální služby 2023 na poskytnutí dotací z rozpočtu města Říčany na rok 2023, alokace byla stanovena ve výši 1 000 000 Kč.

Celkem bylo zaevidováno 12 žádostí na registrované sociální služby od osmi subjektů.

Rozdělení dotací projednávalo zastupitelstvo na svém zasedání dne 11. 10. 2023, kde schválilo rozdělení finančních prostředků na jednotlivé žádosti podané v programu Sociální služby 2023 v celkové výši 369 000 Kč.

Žadatel

Poskytovaná služba

Výše schválené dotace (v Kč)

TŘI, z. s.

Odlehčovací služby § 44

25 000 Kč

TŘI, z. s.

Pečovatelská služba § 40

15 000 Kč

Rytmus Střední Čechy, o. p. s.

Podpora samostatného bydlení § 43

7 000 Kč

Rytmus Střední Čechy, o. p. s.

Sociální rehabilitace § 70

27 000 Kč

Magdaléna, o. p. s.

Terénní programy § 69

10 000 Kč

Cesta integrace, o. p. s.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež § 62

100 000 Kč

Portus Praha, z.ú.

Chráněné bydlení § 51

20 000 Kč

Komunitní centrum Říčany, o. p. s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65

100 000 Kč

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o. p. s.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením § 48

20 000 Kč

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Krizová pomoc § 60

8 000 Kč

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

Sociální rehabilitace § 70

20 000 Kč

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP § 66

17 000 Kč

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena