Ze Zásad pro výstavbu město proinvestovalo již bezmála 75 milionů korun

29. 8. 2021

 

Město Říčany, podobně jako drtivá většina atraktivních měst a obcí zejména v oblasti hlavního města, vybírá od stavebníků nových objektů příspěvek na veřejnou infrastrukturu města. Každá nová stavba totiž s sebou přináší nároky na veřejnou infrastrukturu, například silnice a chodníky, vodovod, kanalizace, školy, školky, sportoviště a podobně.

Příspěvky na infrastrukturu od stavebníků jdou do Fondu rozvoje města. Z finančního plnění ze Zásad již radnice proinvestováno bezmála 75 milionů korun. Z toho desítky milionů stály rekonstrukce komunikací. Výrazná částka přes 16 milionů šla do navýšení kapacity čistírny odpadních vod a část nákladů byla uhrazena i při stavbě multifunkčního sportovního areálu u Říčanského lesa.

 

inženýrské sítě Na hradě                          4 432 679,62

rekonstrukce komunikace Labská             5 860 500,00

rekonstrukce komunikace Mánesova        2 000 000,00

rekonstrukce komunikace Olivova včetně sítí 18 127 433,00

rekonstrukce komunikace Politických

vězňů včetně sítí                                     10 168 364,00

rekonstrukce komunikace Nerudova

včetně inženýrských sítí                           5 592 628,61

Sportoviště U lesa                                     2 404 299,00

rekonstrukce komunikace
Politických vězňů vč. Cesty Svobody       9 838 237,77

navýšení kapacity ČOV                          16 218 828,00

Celkem akce financované ze Zásad pro výstavbu 74 642 970,00

 

Říčany nejsou v tomto ohledu výjimečné. Obdobné příspěvky na infrastrukturu mají zavedeny i další města a obce. Z těch v okolí jmenujme například:

 

Úvaly                                                           207 000 Kč

Psáry                                                           200 000 Kč

Dobřejovice                                                 150 000 Kč

Doubravčice                                                150 000 Kč

Líbeznice                                                     100 000 Kč

Světice                                                           75 000 Kč

Dolní Břežany                                               57 000 Kč

Mnichovice                                                    50 000 Kč

(platba městu za RD na pozemku 1000 m2; výše poplatku za zhodnocení pozemku či příspěvku na infrastrukturu dle smlouvy, informace k 1. 11. 2016).

Nový rodinný dům v Říčanech s jedním bytem znamená zpravidla finanční plnění ve výši 45 890 až 126 200 Kč dle nároků na technickou infrastrukturu.

Rodinné domy, stejně jako další stavby, jsou posuzovány individuálně dle tabulky výše finančního plnění a výstavba potřebné infrastruktury či finanční plnění jsou žádány formou plánovací smlouvy mezi městem a stavebníkem.

Novelizovaný dokument s názvem Zásady pro výstavbu ve městě Říčany je v platnosti od roku 2009.

V principu město posuzuje dle Zásad každý stavební záměr ve dvou rovinách, a to dopad stavebního záměru na veřejnou infrastrukturu v bezprostředním okolí stavby a dopad nadmístního významu.

Protože není reálné, aby město reagovalo na každý stavební záměr okamžitým posílením veřejné infrastruktury nadmístního významu, žádá stavebníky o poskytnutí finančního plnění na posílení veřejné infrastruktury formou finančního příspěvku do Fondu rozvoje. Z tohoto fondu město průběžně investuje do posílení či výstavby nové infrastruktury prostřednictvím jednotlivých investičních záměrů, které reagují na růst počtu bytů i nebytových prostor v jednotlivých částech města.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena