Život ve zdraví

29. 12. 2022

Stát bude zřejmě nucen zvyšovat věk odchodu do důchodu. Přitom lidem často při odchodu do důchodu již zdraví neslouží. Kvalita zdraví je z velké míry dána chováním a prostředím, ve kterém daný jedinec žije. Délka života se prodlužuje, nikoliv však délka života ve zdraví. Dobrým

příkladem je Švédsko, kde lidé průměrně žijí v dobrém zdraví ještě 10 let po odchodu do důchodu. Klíčovými faktory jsou prevence a životní styl, což mohou být i synonyma. Spotřeba alkoholu a procento kuřáků je u nás nadprůměrné, naopak například spotřeba zeleniny podprůměrná. Vedou se různé kampaně, ale věřím, že osobní příklad úspěšných říčanských sportovců může žákům a mladým lidem ukázat cestu. U výkonnostního sportu je totiž správná životospráva nezbytností. Klíčovou oblastí je také pohyb. V již zmiňovaném Švédsku dle Eurostatu pravidelně cvičí polovina populace, u nás necelá čtvrtina. V mnoha zemích na západ od nás se také sport ve škole mnohem více podporuje. V anglosaských zemích probíhají různé sportovní turnaje mezi školami. Zápasy těch nejlepších středních škol jsou vysílány v televizi. Naše město je jistě velmi sportovní. Máme zde mnoho úspěšných sportovních organizací a některé patří ke špičce v republice. Postupně se budují a vylepšují místa pro sportování veřejnosti. A také máme krásnou okolní přírodu. Rád bych viděl a podpořil sportoviště více otevřená pro školy. Máme kvalitní trenéry a sportovce, kteří se mohou věnovat školním dětem a ukazovat i osobní cestu sportovce. Organizovali jsme před „covidem“ školní turnaje ragby a vím, jak se děti připravovaly, trénovaly, fandily, jakou atmosféru turnaje měly. Dobrým příkladem jsou také pravidelné hodiny bruslení pro základní školy. To samé platí i pro dospělé a seniory. Jak překvapení jsme byli, když z našeho partnerského města Whitstable přijel tým ragby nad 60 let a naši senioři s nimi odehráli utkání v „chodícím“ ragby. Naši „hráči“ nečekali, že si ještě zahrají. Podobné aktivity mají rozhodně velký smysl. Když se vrátím na začátek, pevně věřím, že v našem městě a jeho krásném okolí máme velký potenciál vytvářet pro naše občany ještě lepší podmínky pro zlepšování jejich životního stylu. Přeji vám do nového roku hodně zdraví a energie

Marek Fořt, zastupitel, Unie pro sport a zdraví Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena