Změny v jízdních řádech

29. 12. 2022

Neděle 11. byla tzv. „železničním silvestrem“, kdy tradičně dochází ke změnám jízdních řádů, a to nejen na železnici, ale i v celé veřejné dopravě. A co Říčanům nové jízdní řády přinesly?

Na železnici došlo ke změně jízdních řádů linek S9 i R49. Četnost spojení se nezměnila, ale vlaky jezdí v jiné časy. Nadále tak můžete využívat osobní vlaky na trase Lysá nad Labem – Praha – Benešov i spěšné vlaky Sázava na trase Praha – Benešov – Tábor. V sezóně opět vyrazí víkendové spoje Posázaví a Želivka ve směru Zruč nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou Změny se dotkly i regionálních autobusových linek, a to zejména těch, které navazují na vlaky. Linkové vedení se nemění. Nové jízdní řády můžete vyhledat na webových stránkách PID. Město tak nadále křižuje čtrnáct autobusových linek PID, které můžete využívat jak pro dopravu do dalších obcí, tak i v rámci Říčan. Aktualizovány byly i jízdní řády naší MHD. Z důvodu zlepšení návaznosti na vlaky spoje na linkách 2, 3 a 7 jezdí

o 7 minut dříve než dosud. Zároveň vyjelo i několik nových spojů – na lince 1 jede nově spoj ze Sídliště Olivovna v 8:08 na Nádraží, na lince 2 jede nově spoj ze zastávky K železniční stanici v 13:15 na Strašín, Pastelkov a na lince 7 pojede nově spoj ze Srnčí v 7:20 na Náměstí-Na Růžku. K dílčí optimalizaci došlo na školních linkách. Změnami na školních linkách je řešen problém s přeplněnými spoji v oblasti ulice Březské, kde došlo k navýšení kapacit. Z provozních důvodů se změny dotkly i dalších oblastí.

Sebastian Macura, strategie ve veřejné dopravě, Klidné město

Vážení cestující, Letos poprvé jsme přistoupili k tomu, že jsme změnili trasy a časy školních linek. Vedlo nás k tomu to, že autobusy zejména ze stanice Březská u Rokytky jezdí přeplněné a často se některé děti do něj nevejdou. Prodloužili jsme tedy linku Š2, ale na úkor toho, že nevyjíždí z Kuří, ale od hřbitova. Tímto krokem jistě nepotěšíme ty, kteří tuto linku využívali, ale podstatně více dětí obsloužíme z oblasti Březské ulice. Děti z Kuří mohou využít linku č. 2, která vyjíždí v 7:52. Tato linka jede přes zastávku Říčany na obci a zastavuje na Náměstí na Růžku. Je to proto, aby autobus nestál dlouhou frontu přes náměstí a přijel včas. Školní linka č. 1 projíždí zastávky Březí, u křížku, Pacov, Nad Bahnivkou, Pacov, Březská rozc., Pacov, Březská u Rokytky a U Vojenského velitelství. Nemávejte na Š1, která stejně nezastaví, ale počkejte na druhé linky. Věnujte pozornost jízdním řádům nejen školním, ale i běžných linek. Doporučuji seznámit se i s alternativními možnostmi dopravit se do vámi požadovaného cíle. Na infocentru vám jistě rádi poradí. Nejpodstatnější změny na spojích 2, 3, a 7 jsou ty, že jedou o 7 minut dříve. Na lince č. 1 jsme doplnili krátký spoj Sídliště Olivovna (8:08) – Nádraží. Na lince č. 2 je nově krátký spoj od zastávky K žel. Stanici (13:15) do Pastelkova.

Děkuji všem za pochopení a přeji šťastnou cestu Jarmila Voráčková, radní, Klidné město

TESTOVÁNÍ NOVÉHO AUTOBUSU

Během 1. prosince se v rámci zkušební jízdy po Říčanech pohyboval předváděcí minibus typu Isuzu NovoCiti Life. Tento autobus by mohl v budoucnu během připravované obnovy vozového parku nahradit všechny stávající minibusy typu rošero First FCLLI, u kterých se vyskytují problémy se spolehlivostí. Testovaný autobus naplňuje všechny požadované podmínky k provozu v rámci naší MHd, včetně podmínek rozměrových. autobus nabízí vyšší kapacitu, vysoký podíl nízkopodlažnosti i lepší kulturu cestování. První zkušební jízda po říčanských místních částech byla úspěšná a proto bude nyní připravován několikatýdenní zkušební provoz autobusu i s cestujícími na běžných linkách MHd.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena