Známe výsledky Překvapte Říčany 2024!

30. 6. 2024

Jaké projekty Říčaňáci zvolili?

O vítězných projektech letošního 8. ročníku participativního rozpočtu je rozhodnuto. Během června se do hlasování o 24 projektech zapojilo více než 1000 občanů města starších 15 let. Jaké 4 návrhy (2 velké a 2 malé), na které město vyčlenilo 5 milionů korun, se umístily na předních příčkách?

V rámci velké kategorie získal nejvíce hlasů (580) návrh Pohodové údolí 2, který počítá s realizací dřevěného chodníčku podél Říčanského potoka v hájku za zimním stadionem. Vede zde průsek pod elektrickým vedením, který je téměř nedostupný. Stezka pro pěší propojí ulice U Hřiště a Skautská a vznikne zde další příjemné procházkové místo. „Chodíme tudy na procházky s dětmi a mrzelo nás, že je tato příjemná oblast většinu roku neprostupná. Pak jsme si všimli průseku, kterým by mohla vést stezka bez výraznějších zásahů do okolí. A vlastně sleduje potok a naváže tak na ostatní stezky kolem potoka,“ říká autorka nápadu Helena Dušková. Projekt by mohl navázat na záměr revitalizace vodního toku a tůně, včetně cesty a lávek, který má město zpracovaný již z minulosti.

Na druhém místě s celkovými 302 hlasy se umístil návrh Učebny pro dopravní výchovu a Klub Cesta. Jedná se o část plánovaného kontejnerového domu, který by měl nahradit stávající zastaralou budovu v ulici Na Obci sloužící obecně prospěšné společnosti Cesta integrace. Tento typ budovy město zvolilo z důvodu úspory času a nákladů. Výstavba proběhne po demolici současné stavby v průběhu příštího roku. Poskytnuté 2 miliony korun přispějí na vhodné prostory pro všechny služby a aktivity, které organizace vykonává.

„Je vidět, že občanům města záleží na bezpečnosti dětí v dopravě a taktéž vnímají potřebnost nízkoprahového klubu Cesta, který má v Říčanech dlouholetou tradici a pomohl mnoha dětem ve složitých životních situacích. Děti budou využívat obě služby v krásném zázemí nové budovy. Tímto prostorem chceme vytvořit příjemné prostředí pro vstřícnou a interaktivní výuku, ukázat dětem místo, kam ve svém volném čase mohou přijít a kde mohou najít pomoc, podporu a přijetí. Služby jsou propojeny,“ vysvětlují autorky projekty Markéta Hubínková a Iva Kirejevová s tím, že v létě budou potřebnost budovy obhajovat před zastupiteli.

A jak to bude s multifunkčním prostorem pro děti a studenty, u kterého spojily autorky síly se zástupci Žákovského zastupitelstva? „Budeme se snažit, aby i tento projekt, který je součástí plánované výstavby, byl v obdobném rozsahu. Uděláme maximum, aby naši žáci a studenti měli místo, kde mohou nejenom studovat a přečkávat období čekání na kroužky, ale odhodí zde starosti nebo najdou nové kamarády.“

Jako nejméně populární a kontroverzní se u občanů jeví návrhy beach hřiště v centru města a Vyhlídka Rozpakov, které obdržely dost kladných, ale i záporných hlasů.

Malé projekty: Oprava veřejného místa i nová lesní atrakce pro děti

U projektů do 500 000 korun si prvenství odnesl projekt Rekonstrukce schodů k Mlýnskému rybníku a úprava okolí. Oprava schodů vedoucích z Mlýnské do Havlíčkovy ulice a zastaralého zábradlí a lavičky získala od hlasujících celkem 486 hlasů. Schody, které jsou v havarijním stavu, plánuje město zrenovovat ještě v letošním roce.

Pouze o 68 hlasů méně získal projekt Edukativní lesní stezka pro děti a rodiče. Vzdělávací herní stezka s osmi interaktivními tabulemi s tématem přírody povede říčanským lesem od Jurečku směrem ke Strašínu. „Nejdříve spolu s autory návrhu vytipujeme stezku a jednotlivá stanoviště v lese. Poté se vysoutěží zhotovitel, a pokud vše půjde podle plánu, mohla by stezka být dokončena do konce letošního roku,“ říká Radek Smetánka, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Říčany.

Na opačném spektru zájmu se umístil projekt Městský holubník, který měl za cíl regulovat populaci holubů v centru Říčan. Námět podle hlasů rozdělil občany na skoro dva stejně velké tábory příznivců a odpůrců.

Překvapte Říčany přilákalo 1078 aktivních občanů

Autoři ostatních projektů umístěné na předních místech ale nemusejí smutnit. Město plánuje například doplnit chybějící části chodníku v ulici Žižkova. Realizace se možná dočkají i další náměty.

Občané s trvalým bydlištěm v Říčanech starší 15 let hlasovali prostřednictvím zvacího e-mailu, portálu občana města nebo v Infocentru přes unikátní odkaz k hlasování. Dohromady se po součtu všech těchto variant do hlasování zapojilo 1078 lidí. K dispozici měli u velkých i malých projektů 4 plusové a případně 2 mínusové hlasy, které ale udělit nemuseli. Stejně dobrovolně mohli hlasující odpovídat na doplňující dotazy. Do Překvapte Říčany se tradičně nejvíce zapojili lidé ve věku 35–54 let (60 %), mírně převyšují ženy (54 %) nad muži (46 %) a 98 % voličů v Říčanech bydlí.

Pořadí

Velké projekty

Počet hlasů

celkem

Kladné hlasy

Záporné hlasy

1.

Pohodové údolí 2 – dřevěná stezka podél Říčanského potoka

580 (56 %)

611

−31

2.

Učebna pro dopravní výchovu a Klub Cesta

302 (29 %)

341

−39

3.

Stromy do Sokolské ulice

285 (27 %)

327

−42

4.

Za Říčany sjízdné i pro cyklisty

237 (23 %)

335

−98

5.

Na kus řeči – aneb multifunkční prostor pro setkávání

207 (20 %)

296

−89

6.

Oprava zničených a chybějících chodníků v Žižkově ulici

193 (18 %)

247

−54

7.–8.

Volejbalové a nohejbalové hřiště u Marvánku

183 (18 %)

243

−60

7.–8.

Nový chodník v ulici Dukelská v úseku Domažlická/Bezručova

183 (18 %)

240

−57

9.

Vodní park na Marvánku

176 (17 %)

335

−159

10.

Pás pro pěší, cyklisty, nebo jiné řešení bezpečnosti v ulici Škroupova

131 (13 %)

189

−58

11.

Beach hřiště v centru města

96 (9 %)

211

−115

12.

Vyhlídka Rozpakov

35 (3 %)

210

−175

 

Pořadí

Malé projekty

Počet hlasů

Kladné hlasy

Záporné hlasy

1.

Rekonstrukce schodů a úprava jejich okolí k Mlýnskému rybníku

486 (48 %)

509

−23

2.

Edukativní lesní stezka pro děti a rodiče

418 (41 %)

447

-29

3.

Úprava škodlivého veřejného osvětlení v ulici Černokostelecká

262 (26 %)

342

−80

4.

Školní ulice – zklidnění dopravy u říčanských základních škol

242 (24 %)

309

−67

5.

Ohrádka na kontejnery před Gymnáziem Říčany

233 (23 %)

268

−35

6.

Komunitní energetika – zpracování koncepce

214 (21 %)

266

−52

7.

Radostná zeleň na rybníku Srnčí v Říčanech

198 (19 %)

250

−52

8.

Rytířské putování v Říčanech – venkovní dřevěné hrací panely pro děti i rodiče

180 (18 %)

250

−70

9.

Zřízení/přesunutí autobusové zastávky v ulici Na Obci

90 (9 %)

139

-49

10.

Hračkopoličky

75 (7 %)

170

−95

11.

Vyžádané připomínání „Zítra budou jezdit popeláři“

66 (6 %)

231

−165

12.

Městský holubník v Říčanech

15 (1 %)

225

−210

 

Adéla Ambrožová, koordinátorka participace

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena