ZŠ Bezručova

3. 5. 2019

Co nového v Bezručovce?

Soutěž pro šikovné děti

V březnu jsme se zúčastnili XIX. ročníku Soutěže pro šikovné děti se zájmem o angličtinu, kterou pořádala Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Bronzová v Praze 5.

Účastníků z pražských škol a škol středočeského kraje bylo celkem 140. Za naši říčanskou školu Bezručova jsme se soutěže zúčastnili, dobře si vedly Corinne Chomátová, Ellen Pospíšilová, Šárka Smítková a Anežka Kindlová.

V soutěži jsme byli rozděleni do barevných týmů. Každý tým prošel šesti stanovišti, kde soutěžící řešili úkoly a získávali body za čtení s porozuměním, poslech, řešení kvízu nebo křížovky. 

Pouze pět nejlepších postupovalo do druhého kola, které zahrnovalo mluvení v angličtině. Konkurence byla veliká. Účast v soutěži jsme si užili a byla to pro nás skvělá zkušenost.

Šárka Smítková a Corinne Chomátová

 

Školní kolo recitačsoutěže

Měsíc březen byl v Bezručovce zasvěcen recitování.

V každé třídě od 1. do 9. ročníku se děti nejprve připravovaly na třídní kola recitační soutěže.  Vybíraly texty, pod vedením učitelů pilovaly přednes. Po tvrdé přípravě v každé třídě proběhlo třídní kolo. Dva nejlepší recitátoři postoupili do školního kola. Školní kolo recitační soutěže prvního stupně proběhlo začátkem dubna.

Před pozornou porotu postupně předstoupilo 38 recitátorů. Byla to paráda! Všichni bez rozdílu brali svou roli velmi vážně a obecenstvo, složené z rodičů, prarodičů i spolužáků, výkony mohutně ocenilo. Porota neměla jednoduchou roli, v některých kategoriích byla udělena zdvojená první, druhá nebo třetí místa. Vysoce byla oceněna vlastní tvorba některých recitátorů. Skvělý výkon předvedla například Laura Sehnoutková z páté třídy za přednes Polednice.

A druhý stupeň? Tito recitátoři se sejdou při školním kole koncem dubna.          M. L.

 

Střípky ze školní družiny

VÝROBA PAPÍRU – Děti navštívily vzdělávací dílnu, aby se dozvěděly něco z historie výroby papíru. Většinu času strávily výrobou samotného papíru, který si i samy ozdobily. Vyrobený papír byl velmi mokrý a bylo ho třeba další 2 - 3 dny sušit. Byla to velmi zajímavá akce.

POLICIE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – ve školní družině v Sokolské proběhla beseda se strážníkem Městské policie Říčany, který si s dětmi povídal o bezpečnosti v dopravě, na silnicích a chodnících. Nechyběla ani soutěž v rozpoznávání různých dopravních značek. Dětem před začínající cyklistickou sezonou připomněl, co musí mít cyklista a čím musí být vybaveno jízdní kolo, než vyjedou na výlet do přírody.

 

2. ZŠ Bezručova Říčany, p. o. přijme:

pozice

stupeň ZŠ

úvazek

1 učitele matematiky a informatiky

2. stupeň

1,000

1 učitele chemie a přírodopisu

2. stupeň

1,000

1 českého jazyka a dějepisu se schopností výuky výtvarné výchovy

2. stupeň

1,000

1 učitele polytechnické výchovy

2. stupeň

0,500

2 učitele

1. stupeň

1,000

1 učitele se schopností komunikace v anglickém jazyce

1. stupeň  - bilingvní třída

0,750

1 vychovatelku do školní družiny

školní družina v Bezručově ul.

0,800

1 školního asistenta

1. stupeň

0,500

1 školního asistenta

školní družina

0,500

 

Nabízíme náborový příspěvek po dobu tří let – 24 000 Kč a příspěvek na dopravu. Nabízíme příjemné pracovní prostředí a dobrý pracovní kolektiv. Termín nástupu: 27. 8. 2019

Kontakt: 323 602 217, 775 101 151;  reditel@2zs.ricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena