ZŠ Bezručova

4. 11. 2019

Pomoc dětí dětem

12. září školní kapela Troufalost z Bezručovky hrála na Jarmarku u Ludmily v Praze na Náměstí Míru. Jedná se o tradiční benefiční akci Diakonie ČCE. Výtěžek je věnován postiženým dětem. Vzhledem k tomu, že termín vystoupení byl jen pár dní po konci prázdnin, museli jsme opravdu „máknout“. Abychom měli připravený třičtvrtěhodinový program, scházeli jsme se denně před vyučováním a o velkých přestávkách. Navíc nám pomohly hostující zpěvačky Maky Pačesová a Violetta Šporclová.

Na benefičních akcích hraje Troufalost obzvláště ráda. Pozvání právě na tuto akci jsme vnímali jako poctu hned z několika důvodů: Troufalost byla jediným dětským ansámblem, který tam hrál, tato akce měla jubilejní 30. narozeniny a pozvání bylo opakované.

Za nás to bylo moc fajn odpoledne. Byli jsme rádi, že jsme mohli pomoci. Zahráli jsme si zase jiný akustický repertoár, který nás opravdu bavil. A i když nás během koncertu, především rytmickou sekci, napadal různý bodavý hmyz, nikomu se nic nestalo. Takže za nás – DOBRÝ!

Martin Mužík, kapelník

Naše školní vaření

V novém školním roce 2019/2020 se podařilo na naší škole obnovit výuku vaření pro děti, a to v rámci nového předmětu pro šesté ročníky „Vedení domácnosti“. Zatímco září děti věnovaly teoretické přípravě a úklidu cvičné kuchyně, v říjnu se již nadšeně vrhly do vaření dle předem zadaného tématu. Musím naše šesťáky a šesťačky opravdu pochválit. Na hodinu si přinesou vlastní recept i suroviny, práci si mezi sebou rozdělí a pracují velmi zodpovědně, takže výsledky jsou nejen moc chutné, ale lahodí i pohledu. Ačkoliv jsem si původně myslela, že budou děti často potřebovat moji radu nebo pomoc, jsem velmi příjemně překvapena, protože děti znají různé kuchařské „vychytávky“ a do svých receptů zařazují i cizokrajné a v české kuchyni nepříliš známé suroviny. Před každou hodinou se proto těším, s jakými nápady přijdou a jak se se zadaným tématem vypořádají.

Chtěla bych proto za sebe i své žáky a žákyně poděkovat všem, kteří nám vaření umožnili. Vedení školy, které mělo odvahu našim kuchařským experimentům otevřít školní kuchyňku, rodičům, kteří děti vybaví potřebnými surovinami nebo poradí s receptem, panu školníkovi, řešícímu veškeré závady, které se v naší cvičné kuchyňce vyskytnou, i paní uklízečce, která nám pomáhá udržovat kuchyňku čistou.

Děkujeme také všem, kteří nám naše dobrůtky pochválili a dodali nám tak odvahu k dalším kuchařským experimentům.

M. Malá

 

Projekt Erasmus +

Pod dvou letech opět škola získala grant pro projekt s názvem „Language to learn and live“ v programu Erasmus+ partnerství škol.

Projekt je určený pro žáky 4., 5. a 6. ročníků, pro učitele jazyků a učitele vybraných předmětů (zeměpis, dějepis, přírodopis, hudební a výtvarná výchova, informační technologie). Celý projekt byl zahájen v září 2019 a ukončen bude v srpnu 2021.

Předmětem projektu je vzájemná spolupráce mezi partnerskými školami, která zahrnuje setkávání a komunikaci žáků a učitelů v reálném i online prostředí, plnění společných úkolů, tvorba prezentací na téma zeměpisu a historie své země, příprava jazykových lekcí na vybrané téma z oblasti životního prostředí, představení škol a jejich užší specializace výuky (např. hudební, nebo dramatická).

Cílem projektu je tvorba plánu a strategie výuky cizích jazyků na škole s využitím inovativních metod (Contant and Language Integrated Learning, CLIL), výměna zkušeností v oblasti jazykového a bilingvního vzdělávání, zvýšení motivace a sebevědomí žáků a učitelů při osvojování si a výuce cizích jazyků, zdokonalení jazykových schopností a posílení sebedůvěry žáků při přechodu na druhý stupeň školního vzdělávání. Vzdělávací aktivity jsou spojené s výměnným pobytem žáků a učitelů partnerských škol. K těmto vzdělávacím aktivitám budou žáci vybíráni na základě jejich aktivního přístupu k projektovým aktivitám a na základě krátké motivační eseje o tom, proč by se chtěli vzdělávací výměnné aktivity účastnit. Písemný souhlas rodičů je nezbytným předpokladem k účasti žáků na zahraniční aktivitě. Mezi zahraniční partnery patří: GO! Atheneum da Vinci Campus, Ronse, Belgie (koordinátor projektu); CPR CAMPINA DE TARIFA, Španělsko; PANEVEZIO VILTIES PROGIMNAZIJA, Litva.

Margita de Heij Kolářová

koordinátorka projektu

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena