ZŠ Bezručova

29. 11. 2019

Malování v Malování

Do tématického plánu učiva Výpočetní techniky pro osmou třídu patří také seznámení se s programem Malování. Podle diskuze se pro žáky a studenty současné doby jedná už o program z „doby ledové“. Vše základní umí už od páté třídy a program jim dle jejich názoru nenabízí takové možnosti, jako například jistě modernější Photoshop. Přesto jsme se společně pustili do tvorby geometrických tvarů či koláží, objevili funkci malování 3D.

K opakování tvorby v programu jsme stanovili jasný cíl – obraz vázy. Žáci 8. B zpočátku nevěřili, že zvládnou ucelené „umělecké dílo“, ale s pečlivostí se pustili do práce, tedy malování, při kterém jim štětec nahradila (počítačová) myš.

Vzorem nám byla předloha v praktické části metodického textu od Hany Horské, která žáky navedla pomocí deseti kroků s užitím tužky, čar, elips, mnohoúhelníků či plechovek k obrazu vázy s květinami. Osmákům se velmi dařilo, což dokládají ukázky od Verči Novákové, Terky Kuncové, Šimona Smetany či Nicole Nevické.

Pavla Holoubková

 

ERASMUS+ PROJEKT PARTNERSTVÍ ŠKOL
na Bezručovce. První setkání.

Název projektu:

Languages to learn and live

Ve dnech 13. - 18. října 2019 se vybraní učitelé z Bezručovky účastnili první společné projektové aktivity s učiteli z partnerských zemí - Belgie, Litvy a Španělska. Společný workshop na téma plánování projektových aktivit se konal v Belgii ve městě Ronse, v partnerské škole Campus Da Vinci. Cílem setkání bylo představení svých škol a domovských měst, a naplánování konkrétních projektových aktivit a jejich výstupů.

Setkání bylo zahájeno přijetím na radnici představiteli města Ronse, a po té se začalo s pracovním programem a jednotlivými workshopy. Učitelé se poprvé osobně seznámili a společně diskutovali na téma jazykového vzdělávání ve svých školách. Hovořili o školních plánech, týkajících se jazykové výuky, a o výukových metodách. Belgická partnerská škola představila svůj inovativní projekt sdílené výuky, tzv. co-teaching, kdy jeden předmět vyučují v jedné třídě současně dva učitelé. Bezručovka se v říjnu 2020 chystá partnerům představit výuku metodou CLIL, tedy výuku anglického jazyka na obsahu jiného školního předmětu. V dubnu 2020 se ve španělské Tarifě naši učitelé a žáci zúčastní části programu jejich bilingvního vzdělávání a litevská základní škola v dubnu 2021 zahrne drama do společné jazykové výuky žáků partnerských škol.

Tento náš projekt Erasmus+ má i svou část věnovanou životnímu prostředí a udržitelnosti rozvoje. Na podporu tohoto tématu se všichni partneři zúčastnili přednášky a ukázky udržitelného pěstování zeleniny v zahradnické škole ve městě Kortrijk (tzv. hydroponie).

Během projektového pracovního týdne jsme měli také možnost se setkat s absolventem školy v Ronse, který nyní působí v OSN, a který ve své prezentaci představil tuto instituci, její aktivity a působnost. Část programu, týkající se evropské otázky a evropského cítění, jsme zakončili návštěvou Evropského parlamentu.

Setkání partnerů bylo úspěšné po všech stránkách. Přineslo první dojmy ze vzájemné spolupráce, z komunikace a z diskusí v anglickém i francouzském jazyce. Naši učitelé se vrátili s nadšením z budoucích plánovaných aktivit, které budou konány již společně se žáky. Takže se těšíme na další společné setkání v dubnu ve španělské Tarifě. Hola Tarifa!

 Margita De Heij Kolářová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena