ZŠ Bezručova

28. 2. 2021

Informace o zápisu do 1. ročníku v Bezručovce

Pomalu ale jistě se blíží termín zápisu do prvního ročníku, který proběhne ve třech dnech a to od 7. 4. do 9. 4. 2021 vždy od 8:00 do 17:00.

Součástí zápisu je i osobní návštěva školy dítětem, umožní-li to epidemická situace. V případě nemoci dítěte postačí podání písemné žádosti zákonným zástupcem nebo jeho zmocněncem v den zápisu 7. 4. – 9. 4. 2021.

S sebou nezapomeňte přinést:

1. Občanský průkaz zákonného zástupce

2. Rodný list dítěte

3. V případě, že má dítě jiný trvalý pobyt než zákonný zástupce, potvrzení z evidence obyvatel a doklad užívacího práva k objektu, kde má dítě hlášen trvalý pobyt

4. V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, přineste vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře, pokud je již máte

Pro následující školní rok budeme otvírat čtyři první třídy. Jedna hudební, jedna s rozšířenou výukou AJ a dvě třídy běžné. Do hudební třídy a do třídy s rozšířenou výukou AJ je nutné podat předběžnou přihlášku, a to do 13. 3. 2021 k rukám ředitele školy – stačí poslat přihlášku na e-mail. Talentové zkoušky do 1. hudební třídy proběhnou 24. 3. 2021. O času budou rodiče včas informováni po 13. 3. 2021. Pro přijetí do třídy s rozšířenou výukou AJ je nutná plná školní zralost bez vady řeči. Míru vhodnosti posoudí po zápisu do 1. ročníku školní psycholog.

Podrobné informace k zápisu do 1. ročníku, včetně kritérií přijetí, naleznete na webových stránkách školy: www.2zsricany.cz.

Těšíme se na vás

Za vedení školy Jan Šindelář, ředitel školy

 

IT-SLOT

Šest písmen představuje jednu z mála soutěží v oblasti IT určenou žákům základních škol. Logickou vědomostní soutěž pořádá pravidelně Soukromá střední škola výpočetní techniky. Letošní 11. ročník byl specifický zejména v tom, že probíhalo pouze jedno kolo, které zároveň rozhodlo o vítězi. Kdyby však následovalo i kolo finálové, určené pro padesát nejlepších žáků z celé republiky, měli bychom v něm svého zástupce.

Soutěž v informatice probíhala on-line od 14. do 19. ledna 2021. Z naší školy se jí účastnila většina nominovaných žáků, přestože museli pracovat ve svém volném čase. Udělalo nám radost právě zjištění, že žáci z 8. a 9. tříd svoji nominaci využili a ve výsledkové listině si vedli velmi dobře. O postupu a výsledku rozhodovaly nejen správné odpovědi, ale také čas vypracování.

V letošním ročníku soutěžilo 2 152 žáků ze 78 škol z celé České republiky. Prvních deset bylo odměněno cenami v podobě power bank, flash disků či sluchátek. Přestože si žáci z naší školy žádnou hmotnou cenu neodnesli, vnímáme možnost srovnání s ostatními školami, procvičení v logických úlohách a práci s časem velmi pozitivně. Nejlepší žák nás reprezentoval na 50., tedy ještě finálovém, místě a v nejlepší „stovce“ jsme měli hned další tři zástupce. Gratulujeme k úspěšnému výkonu a děkujeme všem žákům za účast!

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena